- Dette er alvorlig

Kontrollkomiteen i Nordland ser alvorlig på beskyldningene om konkurransevridning.

Nordtrafikk
Foto: NRK

Det er Hålogaland Transportarbeiderforening som har bedt kontrollutvalget granske Fylkeskommunen. 

De beskylder Fylkeskommunen for konkurransevridning, fordi Nordtrafikk skal ha fått mer i pensjonsstønad fra fylket enn selskapet hadde krav på.

- Dette er alvorlig, sier leder Paul Rosenmeyer for kontrollkomiteen i Nordland.

Rosenmeyer mener beskyldningene om konkurransevridning er så alvorlige at de må vurderes av kontrollkomiteen.

Reduserte pensjon

Fram til i fjor drev Nordtrafikk flere busstrekninger i Nordland. Da selskapet i 1999 reduserte pensjonen for sine ansatte, kan det ha vært i strid med tidligere vedtak fra Fylkeskommunen. Dette førte til at flere ansatte fikk pensjonen sin halvert.

Da alle transportselskapene i fylket senere fikk utbetalt kompensasjon for pensjonskostnader de hadde, fikk Nordtrafikk like mye utbetalt som konkurrerende selskap med høyere pensjon. Transportarbeiderforeninga mener dette ga Nordtrafikk store konkurransefordeler.

Blir en sak for kontrollkomiteen

- Vi skal se på fylkeskommunen sin rolle i saken. Der har vi revisjon å støtte oss på. Vi vil se på om de har fulgt rettingslinjene som gjelder og hvilken rolle fylkeskommunen har i dette, sier Rosenmeyer. 

Saken skal behandles på kontrollkomiteen sin neste samling i slutten av denne måneden. Fordi dette nå blir en sak for kontrollkomiteen, vil ikke Fylkeskommunen kommentere saka, men Rosenmeyer sier de tar beskyldningene på alvor.

- Vi har bedt fylkesrådet møte kontrollkomiteen for å redegjøre for saken. Vi har også sendt en henvendelse til Hålogaland Transportarbeiderforening for å gi dem anledning til å redegjøre for sitt syn.

- Så må komiteen sette seg inn i saken og gjøre en helhetsvurdering om vi skal gå videre med saken.