- Borte om fem år

Villaksen i Norge kan bli utryddet dersom oppdrettslaksen ikke raskt blir sterilisert, mener Direktoratet for naturforvaltning.

Oppdrettslaks.

Rømming av oppdrettslaks truer villaksbestanden.

Foto: Terje Marøy / SCANPIX

Det er ikke nok å hindre oppdrettslaksen fra å rømme, mener seniorrådgiver i direktoratet for naturforvaltning, Heidi Hansen.

- Til tross for at næringa har gjort store tiltak og store investeringer de siste årene, så ser vi at de klarer ikke å få innslaget av rømt fisk i gytebestandene under et ikke-skadelig nivå, sier hun.

Hvis for mye oppdrettslaks rømmer fra et anlegg, mener Direktoratet at opptil halvparten av villaksen i vassdrag i nærheten kan bli borte i løpet av fem år.

Tilbake får vi en blandingslaks, en krysning mellom oppdrettslaks og villaks. Og Hansen mener at denne nye blandingslaksen kan redusere laksebestandene.

- Umiddelbart etter klekking i elvene så er den en stor og litt aggresiv fisk som fortrenger de reine villaksungene fra oppvekstområdene sine. Men litt senere i livssyklusen sin så har denne blandingsfisken en mye større dødelighet enn hva villfisken har, og det gjelder både i elva og i sjøen.

Steriliserer oppdrettslaksen

Geir Lasse Taranger er nå i gang med et EU-prosjekt som skal finne gjøre sterilisert oppdrettslaks klar for næringen, men han forklarer at de enda er et stykke unna.

- Vi er i gang nå, men det vil ta tre til fire år før vi kan gjøre en evaluering.

Men de foreløpige resultatene er bra.

- Under gode forhold gjør denne fisken det like bra eller bedre enn vanlig fisk, men det er del risikoområder som vi vil prøve å utforske, sier Taranger.

Og hvis verken steriliseringen eller rømningssikring lykkes i fremtiden, sier Hansen villaksen vil gå en dyster fremtid i møte.

- Da vil vi få en utryddelse av villaksbestandene på sikt.