NRK Meny
Normal

- Avvikler heimevernet

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at det ikke vil være penger til heimevernøvelser.

Heimevernet

Høyre mener regjeringen ikke prioriterer penger til heimevernøvelser. Her viser Steinar Nilsen kanonen han skal betjene under øvelser.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Det mener Høyre, som reagerer sterkt på at det ikke satses mer penger på heimevernet.

– Regjeringen svikter igjen på de viktigste oppgavene, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann, Ivar Kristiansen.

Flere heimevernsdistrikt har ikke penger til å gjennomføre øvelser, og heimevernssoldatene får ikke holdt vedlike sine ferdigheter.

I går fortalte NRK Nordland om Steinar Nilsen som er usikker på hvordan hvordan våpnene skal brukes , fordi han ikke får øvd nok med det.

Prioriterer store øvelser

I forslaget til statsbudsjettet trekker regjeringen tre øvingsområder som skal satses på i 2010:

  • Cold Response: Planlegging og gjennomføring av fellesoperative operasjoner, herunder øve nasjonalt og alliert samvirke.
  • Gemini: Samarbeid med sivile institusjoner om kontraterroroperasjoner.
  • Gram: Forsvarets operative ledelse i nasjonal krise- og episodehåndtering

For dårlig av regjeringen

Opposisjonen mener dette er i strid med stortingets intensjoner for militæraktiviteten.

– Dette er i strid med Stortingets forutsetninger og alle løfter regjeringspartiene ga i valgkampen. Stortinget har uttrykt klare forventninger til Heimevernets øvelser og aktiviteter, men det ser ut som om Regjeringen styrer mot en avvikling, sier Kristiansen.

Gir heimevernet et løft

Men regjeringen mener de nå gjør et løft av heimevernet gjennom statsbudsjettet. Ifølge forsvarsdepartementet skal hele styrken på 45.000 heimevernsoldatene trener mer.

– Kvalitetsreformen gir et heimevern som kan reagere raskt, med godt trente og utrustede styrker, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.