Svenskene gransker fredsprisen

Tildelingen av Nobels fredspris skal granskes av svenske myndigheter.

Ole Danbolt Mjøs og Al Gore
Foto: NRK

Det svenske stiftelsestilsynet vil se på om Nobelkomiteen følger de siste ønskene til prisens grunnlegger, Alfred Bernhard Nobel.

Les: Alfred Nobel og Nobel-prisene

Kontrollen om testamenter følges gjøres av et stiftelsestilsyn. Siden Alfred Nobel sin arv skjøttes av Nobelstiftelsen i Sverige, kommer en slik gransking under det svenske tilsynet.

- Myndighetene vil undersøke om det finnes grunn til å gripe inn mot stifelsens styre, sier stiftelsesekspert og saksansvarlig ved Stockholms län, Mikael Wiman til NRK.

Bryter loven

En av dem som har kritisert den norske Nobelkomiteen for å ikke dele ut prisen i tråd med Nobels testamente, er den norske juristen og fredsaktivisten Fredrik Heffermehl.

Video: Juristen Fredrik Heffermehl er sterkt kritisk til Den Norske Nobelkomite.

I boken "Nobels vilje" retter Heffermehl sterk kritikk mot bruken av et utvidet fredsbegrep. Han mener Nobelkomiteen ikke respekterer testamentet som ligger til grunn for prisen.

Alfred Nobels testamente

Alfred Nobels testamente.

Foto: Scanpix

- I de siste 60 årene har de i stor grad utformet en fredspris helt etter sitt eget hode. Det er i strid med helt grunnleggende elementære prinsipper i testamenter. Andre som hadde gjort noe lignende, ville kanskje fått problemer med politiet, sier Heffermehl.

Han mener at loven brytes når svært få av fredsprisvinnerne fyller Alfred Nobel sine egne testamenterte kriterier, som han påpeker er følgende:

...verden måtte bringe militarismen under kontroll og finne andre måter å løse konflikter og mellomværende av nasjoner på...

Alfred Bernhard Nobel i sitt testamente

Ekstern lenke: Alfred Bernhard Nobels testamente
(hele teksten på orginalspråket)

Les: Omstridte Nobel-avgjørelser

Les: Flest hvite menn har fått prisen

Klima og trær

Striden går blant annet rundt tildelinger etter et utvidet fredsbegrep. Da Al Gore og FNs klimapanel fikk prisen i fjor, var klimakamp grunnlag for fred komiteens begrunnelsen. Også tildelingen til kenyanske Wangari Maathai ble kritisert ut fra det samme.

Det svenske stiftelsestilsynet vil forsøke å finne ut om om fredspristildelingene som den norske Nobelkomiteen gjør, er i tråd med Nobels testamente.

For å få klarhet, ber Mikael Wiman om et tydelig svar fra Nobelstiftelsen.

- Stiftelsen i Stockholm vil henvende seg til styret i Norge, for å få en kommentar, sier han.

Holder på sitt

Ole Danbolt Mjøs er avtroppende leder av den norske Nobelkomiteen. Han sier dette om hva de støtter seg på når de skal plukke ut hvem som får fredsprisen:

- Vi har testamente til Alfred Nobel i bunnen for alt vi gjør. Så har vi i tillegg at ting må skje i Nobels ånd. Nobel var en dynamisk person, og vi tror opplagt at det er i Nobels ånd å utvide fredsbegrepet noe. Det er flere veier til fred, og det står vi på, sier Mjøs.

Les: Fri tolkning av Nobels testamente?

Mer om Nobels Fredspris - og kritikken mot Nobelkomiteen - kommer i Spekter på NRK2 og i nett-TV på nrk.no klokken 2055.

NRKs Nobelmagasin