Slik er Oslo under Obama-besøket

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det blir sikkerhetssoner fire steder i Oslo i sentrum. Kvartalet rundt Grand Hotel er nå inngjerdet og handlene må gjennom sikkerhetskontroll.

Det blir strenge sikkerhetsregler mens USAs president Barack Obama befinner seg i Oslo for å motta Nobels fredspris.

Oslo sentrum preges nå av de omfattende sikkerhetssperringene som vil vare under besøke til USAs president Barack Obama. Grand Hotel er inngjerdet, det samme er Oslo Rådhus. Langs hele Karl Johan er det satt opp gjerder.

Politifolk utenfor Grand Hotell

Grand Hotel er allerede godt bevoktet.

Foto: Helge Carlsen / NRK

(Oversikt over stengte gater lenger ned i saken.)

Likevel mener politiet de skal klare å balansere behovet for sikkerhet rundt det som regnes som verdens største terrormål, og en by hvor innbyggerne kan ferdes, og også delta i feringen av Nobels fredspris.

Stabssjef Johan Fredriksen sier politiet bevisst har valgt bort den mest ekstreme formen for sikring.

- Vi kunne sperret av alle veier og hele sentrum, men forsøker å lage så mange tidsbegrensede tiltak som mulig. Vi opphever sperringer og midlertidige forbud så raskt vi kan, sier Fredriksen.

- Men selv om vi forsøker å begrense rekkevidden av tiltakene, det vil jo ikke være som om han ikke er her, sier Fredriksen.

Formelt er det politiet i Norge som står ansvarlig for presidentens sikkerhet så lenge han befinner seg i Norge. De får assistanse av Forsvaret og fra amerikanske Secret Service, som vil bli synlige i bybildet sammen med politiet.

Sikkerhetssoner

Det opprettes fem såkalte sikkerhetsoner i Oslo sentrum. Dette er steder hvor presidenten skal oppholde seg.

Innenfor disse blir det restriksjoner over kortere eller lengre tidsrom, det vil si stengte gater, parkeringsforbud, begrenset tilgang til området og kontroll av personer som skal innenfor sperringene.

På stedene Obama skal besøke i løpet av torsdagen, innføres det adgangskontroll. Stedene vil være gjennomsøkt for bomber og uønskede personer.

Noen forretninger og serveringsvirksomheter er bedt om å stenge i kortere eller lengre perioder, andre har bare fått instrukser hvordan de skal forholde seg.

Dette er rådene politiet har gitt personer som må oppholde seg i bygninger som ligger i sikkerhetssonene.

  • Hold deg unna vinduer. Vinduer er ikke et egnet utkikksted.
  • Vinduene skal være lukket og gardinene fratrukket.
  • Ikke bruk fotoapparat eller telelinse gjennom vinduene.
  • Opphold på takterasser og tak er forbudt.
  • Benytte eventuelle bakveier hvis man skal ut på gitte tidspunkter.

Det er og vil være et stort og synlig oppbud av væpnet politifolk rundt og innenfor disse sikkerhetssonene. På strategiske viktige tak rundt der Obama skal oppholde seg, blir det plassert observasjonsposter med skarpskyttere, som er spesialtrent til å virke i slike situasjoner.

Politets skarpskyttere på taket av Oslo rådhus i 1999

Skarpskyttere var plassert på taket av Oslo rådhus da president Bill Clinton deltok på Midtøsten-møte i 1999.

Foto: Per Løchen / Scanpix

Søppelkasser og andre mulige gjemmesteder for bomber er ryddet unna. Kumlokk er sveiset for å hindre ulovlig bruk av kloakktunneler har allerede startet.

Det blir parkeringsforbud og dårlig fremkommelighet for privatbilister i deler av

Oslo sentrum. En del veier og gater stenges i 20-30 minutter i forbindelse med forflytning av presidenten. Det samme gjelder når han skal inn og ut av hovedstaden.

Enkelte steder, som ved Grand og Nobelinstituttet, vil også fortauene bli sperret av for adgang og opphold i perioder. Andre steder er det kun veibanen som stenges.

- Vi forsøker å stenge så lite vi kan. Vi opererer såkalt punktvis, det vil si at vi åpner berørte strekninger så fort det er mulig, sier Fredriksen.

Kollektivtrafikken vil gå som tilnærmet normalt disse dagene, selv om trikker og busser i perioder får omkjøringsveier. (Se nærmere beskrivelse under de ulike sikkerhetsonene.) Tog og T-bane går som normalt.

Grand Hotel

Grand Hotel

Foto: Oddvin Aune, NRK

Sikkerhetssonen ved Grand

Den største sonen blir naturligvis rundt Grand Hotel hvor Obama, kona Michelle og familiemedlemmer bor sammen med øvrige medarbeidere under oppholdet.

Hotellet vil være base for store deler av oppholdet. Det hvite hus har bestilt hele hotellet i to døgn. Andre gjester utenom den amerikanske fortroppen er nå ute, og hotellet gjennomsøkt fra kjeller til loft.

Grand-kvartalet er ryddet, klarert og avsperret. Det nærmeste området rundt hotellet blir gjerdet inn så lenge presidenten befinner seg i Oslo, og bevoktningen vil være stor.

Ved siden av hotellet er det satt opp et sikkerhetstelt hvor alle som skal inn på hotellet eller i butikkene som ligger i Grand-bygningen, kontrolleres som i sikkerhetskontrollen på en flyplass.

Sikkerhetssluse ved Grand Hotell

Sikkerhetsslusen er satt opp

Foto: Helge Carlsen / NRK

Absolutt alt og alle må gjennom denne, også maten hotellet skal bruke. Hotellets bak- og sideinnganger er stengt, og alle vareleveranser stanset.

Grand Café holder lukket til utpå ettermiddagen fredag 11. november. Det samme gjør flere av serveringsstedene inne på hotellet.

Oppsetting av skuddsikkert glass på Grand Hotel

Det skuddsikre glasset på balkongen er under oppmontering.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Forretninger som ligger innenfor sikkerhetssonen holder åpent. Men de forretningsdrivende venter to svært stille dager.

Arbeidsgivere har levert inn lister over ansatte som skal være på jobb for en sikkerhetssjekk.

Det tradisjonelle fakkeltoget som vanligvis går fra Youngstorget ned Karl Johan blir rutet om, slik at det vil gå rundt Stortinget og ned til Eidsvolls plass - hvor det fortsatt inngår i planene at Obama skal komme ut og hilse fra balkongen på Grand Hotel, bak medbrakt skuddsikkert glass, før Nobelbanketten tar til.

Sikkerhetstiltakene vil vare til presidenten har forlatt hovedstaden fredag 11. desember, hvis de nåværende planene følges.

Oslo Rådhus

Oslo rådhus

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Sikkerhetssonen rundt Rådhuset

Selve utdelingsseremonien finner sted torsdag klokken 13 i Oslo rådhus. Ved siden av Grand Hotel, blir dette den mest omfattende sikkerhetssonen.

Etter planen er det kun Nobelkomiteen, det norske konge- og kronprinsparet, presidenten og førstedamen samt noen utvalgte gjester som skal tas imot via hovedinngangen på Rådhuset.

Resten av gjestene må finne seg i å bli loset inn via sjøsiden - i god tid før seremonien starter.

Rådhuset er stengt av for besøkende. Nå er det kun personer med akkreditering som slipper inn. Rådhuset blir svært godt bevoktet både fra bakken og lufta, før og under seremonien.

Også i og rundt denne sikkerhetssonen har forretninger, firmaer og etablissementer mottatt instrukser hvordan de skal forholde seg før og under begivenheten. Det store julemarkedet mellom Rådhuset og kaikanten er stengt.

Arbeidstakere som har kontorplass i bygningene rundt Rådhuset, må gjennom adgangskontroller.

- Mange av firmaene og de som jobber der, er vant til dette fra tid til annen, så det pleier å forløpe helt uproblematisk, sier stabssjef Johan Fredriksen.

Presidenten kommer til å bli kjørt mellom Grand Hotel og Rådhuset, og kortesjen vil påvirke fremkommeligheten i gatene i et kortere tidsrom.

Sikkerhetstiltakene oppheves når arrangementet i Rådhuset er over, og Obama er vel forvart et annet sted.

Slottet

Store deler av Slottsplassen kommer til å bli sperret av.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Sikkerhetssonen rundt Nobelinstiuttet

Barack Obama skal avlegge Nobelinstituttet et kort besøk torsdag formiddag klokken 09.20 for å kvittere på at han mottar fredsprisen og få overrakt beviset på prispengene på 10 millioner svenske kroner.

Nobelinstituttet ligger på skrå overfor den amerikanske ambassaden og både instituttet og de øvrige omgivelsene er vant til omfattende sikkerhetstiltak.

Sikkerhetssone rundt Slottet

Også rundt Slottet, som ligger et steinkast unna Nobelinstituttet, blir det opprettet en sikkerhetssone. President Barack Obama og førstedame Michelle skal i audiens hos kong Harald og dronning Sonja før seremonien i Rådhuset tar til.

Deler av slottplassen blir sperret av med gjerder, helt fra krysset og innkjøringen fra Karl Johans gate/Frederiks gate og opp til hovedinngangen.

Under Bill Clintons besøk i 1999, ble den ene siden av slottsplassen reservert for skuelystne - som Clinton tok seg tid til å hilse på.

Ved at sikkerhetstiltakene rundt den amerikanske presidenten er skjerpet med Obama, og Nobel-audiensen er privat og ikke noe statsbesøk med tilhørende seremonier, er det høyst usikkert om de ventende vil få se noe mer enn svarte biler og noen bakhoder.

Sikkerhetsone rundt Regjeringsbygget

Møtet med statsminister Jens Stoltenberg skjer klokken 10. Møtet skjer på Statsministerens kontor i regjeringskvartalet.

Også her vil det bli bekvoktning og synlige sikkerhetstiltak en kort periode. Men apparatet i bygningen er vel vant med å motta statsledere, så dette vil følge fastlagte sikkerhetsprosedyrer.

Veiene - E6

Fraktes Obama fra flyplassen i sin medbrakte pansrede limousin med tilhørende amerikansk og norsk kortesje, er E6 fra og til Gardermoen politiets førstevalg.

- Men valget er helt og holdent opp til kortesjesjefen. Han har fullmakt til å ta de bestemmelsene han mener er nødvedig, helt til siste sekund, opplyser stabssjef Fredriksen.

Air Force One på Gardermoen i 199

Forrige gang Air Force One landet på Gardermoen i 1999.

Foto: Scanpix

Luftrommet

Luftrommet over Oslo og deler av Østlandet ilegges restriksjoner når presidentflyet Air Force One møtes av norske jagerfly ute ved territorialgrensen i Skagerak og eskorteres inn i norsk luftrom og frem til Gardermoen.

Fraktes han videre inn til Oslo sentrum med helikopteret med kallenavnet «Marine One», holder norske forsvarshelikoptre seg tett ved.

Luftrommet kommer til å bli overvåket svært tett. Flere av de norske jagerflyene flyttes til Østlandet, for utvidet beredskap. Det blir en kombinasjon av startklare fly på bakken og luftbåren beredskap (fly i lufta).

NATO stiller med ett eller flere av sine E-3A-overvåkingsfly. Flyet har ifølge NATO kapasitetet til å oppdage mulig mål i en rekkevidde av 400 kilometer når flyet befinner seg i 30.000 fots høyde.

Forsvaret vil også sammen med politiet ha flere helikoptre i lufta, for å overvåke det som skjer på bakken i hovedstaden. I Sverige står det to politihelikoptre «stand by», for å forflytte seg til Norge hvis det trengs.

Det blir flyforbud for helikoptre og småfly i en gitt sone over hovedstaden. Disse må benytte obligatoriske luftkorridorer utenfor flyforbudsonen. Det er kun ambulansehelikoptre i tillegg til luftmateriell fra politi og forsvar som får oppholde seg i forbudssonen.

For ruteflytrafikken blir endringene av de normale flytraseene svært små, og utenom en times tid ved ankomst og avgang for Air Force One, regnes det ikke med store forsinkelser for flytrafikken.

Restriksjonene i luftrommet varer så lenge presidenten er i landet og i norsk luftrom.