Hopp til innhold

- Krig spiller en rolle for å oppnå fred

Barack Obama tok tak i de vanskelige spørsmålene og imøtegikk kritikerne i sin takketale.

Barack Obama taler i Oslo Rådhus

Barack Obama under sin takketale.

Foto: Scanpix

Den amerikanske presidenten la vekt på kjernefysisk nedrustning og forsvaret av krig i Nobel-foredraget sitt torsdag.

– Jeg er i begynnelsen av min periode og ikke mot slutten, konstaterte Obama i sin tale under dagens prisutdeling i Oslo Rådhus.

– Sammenlignet med mange av dem som har vunnet denne prisen før meg har jeg ikke utrettet mye.

Obama benyttet også anledningen til å i møtekomme kritikerne som mener en president som leder landet sitt i to store kriger, ikke nødvendigvis er riktig mann til å ta i mot fredsprisen.

Fylt med vanskelige spørsmål

Flere var tydelig rørt under fredsprisvinnerens tale, og kronprinsesse Mette-Marit måtte flere ganger tørke en tåre.

Obama forsvarte videre bruken av militær makt for å oppnå fred.

– Jeg vet at et ønske om fred sjelden er tilstrekkelig alene for å sikre den. Fred forutsetter ansvarlighet, sa Obama.

– Vi er i krig, og jeg er ansvarlig for utplasseringen av tusenvis av amerikanske soldater som vil slåss på fremmed jord. Og ja, noen vil drepe og noen vil bli drept. Så jeg kommer hit fylt med de vanskelige spørsmålene om krig og fred. Og med vårt forsøk med å erstatte det ene med det andre.

Obama brukte mye av talen sin på å trekke historiske linjer tilbake til tidligere prisvinnere, som blant ant USAs tidligere president Woodrow Wilson, og Martin Luther King. Og han snakket om hvordan krig noen ganger er en absolutt nødvendighet for å oppnå fred.

Fredsprisvinner president Barack Obama ankommer Oslo Rådhus torsdag sammen med sin kone Michelle Obama for å motta Nobels fredspris 2009.

Fredsprisvinner president Barack Obama ankommer Oslo Rådhus torsdag sammen med sin kone Michelle Obama for å motta Nobels fredspris 2009.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

– Jeg har ikke med meg en løsning på de forskjellige krigene, men med den samme visjonen, det harde arbeidet og utholdenheten som våre forfedre har vist vil vi løse problemene. Dette krever at vi tenker nytt i forhold til bare krig og ideen om bare fred, sa Obama.

– Vi må begynne med å erkjenne den harde sannhet om at vi ikke kommer til å utrydde væpnede konflikter i vår levetid, sa Obama under talen i rådhuset i Oslo.

La vekt på nedrustning

Obama kom også inn på noen av de punktene som blant annet Thorbjørn Jagland har pekt på under sin argumentasjon, nedrustning.

– Det er en bærbjelke i min utenrikspolitikk. Og jeg jobber med president Medvedev for å redusere Amerikas og Russland kjernefysiske lagre, sa Obama om arbeidet med å få til en ny START-avtale med russerne.

– Men det hviler også på oss alle å insistere på at land som Iran og Nord-Korea ikke utnytter systemet.

– De som sier de respekterer folkeretten, kan ikke se bort når denne retten hånes. De som tar vare på sin egen sikkerhet, kan ikke se bort fra faren når det er våpenkappløp i Midtøsten og Øst-Asia. De som søker fred, kan ikke stå og se på når land væpner seg for atomkrig.

– Vi må tenke på hvordan vi kriger

– Selv om vi tar vanskelige valg om å gå til krig må vi også tenke på hvordan vi utfører krigene våre, vi må følge Genèvekonvensjonene, sa Obama og trekker frem Henry Dunant, mannen som grunnlag Røde Kors, og som mottok fredsprisen i 1901.

– Vi mister oss selv dersom vi inngår kompromisser på de ideene vi går til krig for å forsvare, sa Obama til applaus fra salen.

Obama sammenlignet dette med å stå på sidelinjen og se på at land bryter sine egne innbyggeres menneskerettigheter.

– Når det er folkemord i Darfur, systematiske voldtekter i Kongo eller undertrykkelse i Burma, må det få konsekvenser, sa den amerikanske presidenten og fremmet et ønske om at verden må stå sammen.

– Fred er ikke bare fraværet av synlig konflikt, understreket han.

–Så ja krig spiller en rolle for å oppnå fred.

– Fred må også bestå av en økonomisk frihet. For virkelig frihet består ikke bare av frihet fra frykt , men også frihet fra mangel, sa Obama.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.