Obama lager ikke kollektivtrøbbel

Kollektivtrafikken kommer til å gå som nesten normalt i Oslo under Nobel-oppholdet til USAs president Barack Obama.

Kollektivtrafikk
Foto: Oslo sporveier

- Politiet forsøker å legge opp til at så mye som mulig av kollektivtrafikken kan avvikles som normalt. Men enkelte endringer blir det, sier informasjonssjef Gry Isberg i Ruter.

- Og både vi og de reisende må være forberedt på at det kan bli endringer helt til siste stund, legger hun til.

Her skal det gå/ikke gå

T-banen i byen vil gå som normalt. Det gjelder alle linjer. Alle stasjoner holdes åpne. Dette gjelder også Nathionalteatret stasjon som ligger mer eller mindre i løvens hule, med utganger i nærheten av Rådhuset, Slottet og Nobelinstituttet - steder som Obama trolig vil være innom i løpet av dagen den 10. desember.

For busser og trikker blir det noe stans og noe omkjøringer.

* Trikken over Rådhusplassen og mot Aker Brygge, linje 12 Kjelsås-Majorstua, blir stanset fra midnatt mellom 9. til 10. desember. Den vil komme i normal drift igjen ca klokken 19.00 den 10. desember.

* I Stortingsgaten kan busser og trikker gå frem til klokken 18 den 10. desember. Da stenges gaten i forbindelse med fakkeltoget og blir ufremkombar frem til klokken 21.00.

* I Drammensveien/Henrik Ibsens gate pluss Inkognitogata vil det bli stengt fra klokken 10.00-12.00 i forbindelse med visitten på Nobelinstituttet, også dette den 10. desember.

Enkelte av gatene i Oslo sentrum vil bli holdt stengt i forbindelse med forflytningen av presidenten, enten innad i byen - eller til og fra Gardermoen kvelden den 9. desember, dag og kveld den 10. desember og den 11. desember.

Også kollektivtrafikken blir holdt igjen, men det vil være mer snakk om minutter og mindre forsinkelser.

Det er ikke lenger busstrafikk ned Karl Johan, slik at kollektivtrafikken kommer unna sperringene og de omfattende sikkerhetstiltakene rundt Grand Hotel.

Les tavlene

Det legges opp til at busser og trikker som berøres av de lengre stengningene, får omkjøringstraseer. Det betyr at holdeplassene blir flyttet i dette tidsrommet.

Trafikkinformasjonssystemet til Ruter

På disse gjelder det å følge med 10. desember.

Foto: Bjørn Sigurdssøn / Scanpix

- Vi vil aktivt bruke informasjonstavlene som nå finnes på nesten alle holdeplasser, til å holde de reisende oppdatert. Både på tidsplaner og andre viktige opplysninger disse dagene og timene.

- Vi vil også ha informanter ute på holdeplassene som berøres, sier informasjonssjef Isberg.

Det er foreløpig ikke besluttet hvordan man løser problemet med trikkelinje 12.

- Det må vi komme tilbake med nærmere informasjon om, sier Isberg.

- Vi er uansett glad for at vi får tilnærmet normalt drift. Dette kan jo ikke sammenlignes med situasjonen på en vanlig 17. mai eksempelvis.