Hopp til innhold

Nobelsamtalen 2007

Kva er samanhengen mellom klimaendringar og krig og konfliktar? Svaret får du under Nobelsamtalen i kveld.

Al Gore og Rajendra Pachauri
Foto: TORSTEN BLACKWOOD / AFP

Sjå Nobelsamtalen 2007 direkte på NRK.no klokka 1810.

I kveld møtest nobelprisvinnarane Al Gore og Rajandra Pachauri til Nobelsamtalen i Gamle Festsal på Universitetet i Oslo.

Det er Nina Owing som leier samtalen i den erverdige salen. Ho har også med seg dei norske forskarane Karen O'Brien og Knut Alfsen, som begge har vore med i klimapanelet til FN.

Nobel
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Kritiske røyster har stilt spørsmål ved om kampen mot klimaendringane fortener ein fredspris, og om det verkeleg er ein samanheng mellom utslepp av klimagassar, miljøvern og fred.

Dette og mykje meir vil fredsprisvinnanare snakka om og gje sine svar på i kveld.

Sendinga kan du også fylgja på NRK.no frå klokka 1810.