Jagland vraket som leder av Nobelkomiteen

NOBELINSTITUTTET (NRK): Nobelkomiteens medlemmer avgjorde i dag at Kaci Kullmann Five overtar for Thorbjørn Jagland som leder av Nobelkomiteen. Selv sier Five at det ikke er et knefall for Kina at Jagland er vraket.

Kaci Kullmann Five sier hun var helhjertet med på å gi Nobels Fredspris til Liu Xiaobo.

Kaci Kullmann Five sier at hun gikk helhjertet inn for at Liu Xiaobo skulle få fredsprisen og at det ikke er noe knefall for Kina at hun overtar ledervervet.

Kaci Kullmann Five

Kaci Kullmann Five ville ikke referere noe fra det som ble sagt i møtet der hun ble valgt.

Foto: Vilde Helljesen / NRK

Klokken 9 i morges møttes Nobelkomiteen for å diskutere kandidatene til årets Nobels fredspris – men først skulle de velge hvem av dem som skal være komiteens leder og nestleder det kommende året.

Vil ikke si noe om komiteens diskusjon

Da møtet var over, forlot Thorbjørn Jagland Nobelinstituttet uten å ville snakke med pressen.

– Jeg har lyst til å starte med å si at det er bred enighet i komiteen om at Thorbjørn Jagland har vært en god leder for komiteen i seks år, og jeg er svært glad for måten Stortinget har sammensatt komiteen på. Det gjør at jeg får gleden av å samarbeide med ham og dyktige kolleger også i tiden som kommer, sa Kaci Kullmann Five da hun møtte pressen for første gang som leder av Nobelkomiteen.

Hun sa videre at komiteen ikke kom til å kommentere det som er sagt eller gjort i møtet.

– Vi har hatt en god prosess og diskusjon som endte med at jeg ble valgt til leder. Utover det vil jeg ikke kommentere hva som ble sagt.

Det var et av de andre komitémedlemmene som foreslo Five som ny leder på dagens møte.

På spørsmål fra NRK, svarte Five at hun var blitt kontaktet av en av komitékollegene i forkant av møtet og blitt spurt om hun kunne tenke seg å overta ledervervet.

– I og med at jeg sitter her nå, sier det vel seg selv at jeg ikke svarte nei til det, sa Five i ettermiddag.

Jagland advarte mot skifte

Ettersom det i år er borgerlig flertall i Nobelkomiteen, har spekulasjonene vært mange knyttet til om de ville utnytte flertallet og kaste Jagland som leder.

Jagland har selv advart de borgerlige mot å bytte ham ut for å unngå anklager om at Nobelkomiteen er politisert og reflekterer den politiske kampen på Stortinget.

Thorbjørn Jagland har ledet Nobelkomiteen siden han ble en del av den i 2009. Kaci Kullmann Five, som har vært medlem av komiteen siden 2003, har vært nestleder.

Hvorfor har du ikke blitt leder tidligere hvis det har vært en stilling du kunne tenke deg?

– Jeg har vært Nobelkomiteens representant i Nobelstiftelsen i Sverige, og jeg har vært nestleder i komiteen. Så jeg har hatt et omfattende arbeid tidligere, svarte Five.

Benekter politisk spill

Hun benekter at lederskiftet i Nobelkomiteen er et resultat av et politisk spill eller en politisering av komiteen.

– Vi legger igjen partihattene utenfor komitérommet, understreket Five.

– Nå er det en ny komité med nye personer, og nye personer gir alltid nye tanker og en ny diskusjon.

Hun avviste også at lederskifte kunne oppfattes som et knefall for Kina. Jagland var leder av komiteen da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010, noe Kina har reagert kraftig på.

– Jeg var meget helhjertet med på prisen til Liu Xiaobo, sa Five.

Paven, blogger og gynekolog blant de nominerte

Pave Frans

NOBEL PAVE?: Pave Frans er blant de nominerte til årets Nobels fredspris. Nobelkomiteen begynte arbeidet i dag, i oktober kunngjøres årets fredsprisvinner.

Foto: TONY GENTILE / Reuters

På Nobelkomiteens møte i dag, som også var det første møtet til Nobelkomiteens nye sekretær Olav Njølstad, begynte også arbeidet frem mot årets vinner av Nobels fredspris.

276 kandidater er nominert til årets fredspris. Det er to færre enn i fjor.

Blant årets kandidater er blant andre pave Frans, den tidligere NSA-ansatte Edward Snowden, Jyllands-Postens redaktør Flemming Rose og FNs tusenårsmål.

Også den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi, som blant annet er dømt til 1000 piskeslag, og den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege er blant de nominerte til årets Nobels fredspris.