Hopp til innhold

Jagland: – Jeg er den mest uavhengige personen i hele Europa

At EU får Nobels fredspris aktualiserer spørsmålet om Thorbjørn Jaglands dobbeltrolle, mener jussprofessor Eivind Smith. Jagland mener Smith ikke forstår hva Europarådet er.

Thorbjørn Jagland mener enkelte kritikere tar feil om ham, og at han ikke har noen uheldig dobbeltrolle som leder av både Europarådet og Nobelkomiteen. Han sier også at han tror han er den mest uavhengige personen i hele Europa.

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Thorbjørn Jagland sier at han tror kritikken fra Eivind Smith skyldes at jussprofessoren ikke vet hva Europarådet er.

Smith, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sa da Jagland ble ansatt som generalsekretær i Europarådet at han ikke samtidig burde være medlem av Nobelkomiteen.

Professorens begrunnelse var hensynet til troverdigheten av komiteens uavhengighet. At EU ble tildelt fredsprisen i dag aktualiserer spørsmålet, mener Smith.

– Selvsagt er Europarådet noe annet enn EU, men ikke alle skiller like godt mellom dem. De to kan da også betraktes som ledd i et europeisk fredsprosjekt, det var begrunnelsen bak etableringen av begge, sier Smith til NRK fredag.

– Ikke til dissident

Problemstillingen kan også illustreres i lys av at russiske dissidenter også i år har vært nominert, og har stått høyt på bookmakernes lister.

– Som generalsekretær er det ikke uten videre opplagt at Jagland kan være med på å tildele en fredspris til en dissident fra et av Europarådets aller største medlemsland, sier jussprofessoren, og legger til at det kan få noen til å tenke at Jaglands posisjon har påvirket årets valg av prisvinner.

(Saken fortsetter under bildet)

Eivind Smith

IKKE OPPLAGT: Jussprofessor Eivind Smith mener det ikke uten videre er opplagt at Jagland kan være med på å tildele en fredspris til en dissident fra et av Europarådets aller største medlemsland, Russland.

Foto: Arkivbilde / Scanpix

At Jagland ikke hadde kunnet gi prisen til Europarådet selv, virker kanskje opplagt. Men dermed kommer dilemmaet åpent frem i dagen, ifølge Smith.

– Han kan for eksempel ikke gi prisen til Europarådet. Selv om det kanskje fortjener det, kan rådet ikke få prisen så lenge Jagland har de to rollene han har i dag, sier Smith.

Han mener det er vanskelig å overskue hvilke dilemmaer som kan oppstå under arbeidet i Nobelkomiteen.

– Det er et uttrykk som heter at det ikke er nok at rettferdighet skjer fyllest. Det må også synes at det har skjedd. Slik er det også her, sier jussprofessoren.

– Vet ikke hva Europarådet er

Thorbjørn Jagland selv avviser kritikken fra Smith.

– Jeg tror det må skyldes at Eivind Smith ikke vet hva Europarådet er, sier Jagland til NRK.

Han viser til at Europarådet består av 47 medlemsland og er en helt uavhengig organisasjon, som har til oppgave å overvåke at medlemslandene overholder Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Hans egen oppgave er å være såkalt depositør av EMK, og har rett til å gripe inn overfor medlemsland i henhold til artikkel 2 i konvensjonen.

– Jeg har til og med lest opp en ed i ministerkomiteen da jeg ble innsatt, der jeg sier at jeg ikke skal ta instruksjon fra noen regjering eller noen utenforstående myndighet av Europarådet, forteller Jagland.

– Jeg er faktisk pålagt å opptre uavhengig, og pålagt å gripe inn overfor menneskerettighetsbrudd i medlemslandene. Så det er det omvendte som er tilfellet av det Eivind Smith sier, legger han til.

(Saken fortsetter under videoen)

Jagland begrunnet valget av EU som fredsprisvinner

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Jagland begrunner valget av EU som fredsprisvinner i år.

– Ingen vanskeligheter

Totalt hadde Nobelkomiteen i år 231 kandidater å velge mellom, hvorav 43 var organisasjoner, da den i februar startet årets utsiling av aktuelle vinnere.

I år ble de russiske menneskerettighetsaktivistene Svetlana Gannusjkina og Ludmila Alexejeva nevnt som noen av de aller fremste favorittene, i tillegg til den fengslede menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski fra Hviterussland. De har vært sterke kandidater også tidligere år.

Jagland vil ikke kommentere hvor nær komiteen var å gi fredsprisen til en kandidat fra Russland eller Hviterussland i år.

– Men for meg som generalsekretær i Europarådet ville det ikke ha vært noen vanskeligheter med det. Tvert imot, i forhold til min uavhengige rolle som overvåker av EMK har jeg plikt til å gripe inn, og rett til å gjøre det i henhold til artikkel 52 i konvensjonen, svarer lederen av Nobelkomiteen.

(Saken fortsetter under bildet)

Jagland

KUNNGJØRING: Jagland kunngjorde at EU får fredsprisen ved Nobelinstituttet i Oslo fredag.

Foto: NTB SCANPIX / Reuters

– Mest uavhengig i Europa

Jagland utelukker ikke at fredsprisen kan gå til slike kandidater på et senere tidspunkt.

– Det skal i alle fall ikke stå på meg. Jeg ber om at de som kommer med slike uttalelser faktisk undersøker hvilken posisjon jeg har. Men jeg tror dessverre at mange ikke gidder å gjøre det, og at man ikke en gang vet hva Europarådet er, sier han.

– Men når du sitter som leder i Nobelkomiteen og vurderer de nominerte kandidatene, hvordan er det mulig å være helt løsrevet fra rollen som generalsekretær i Europarådet?

– Som jeg sier: Det er ikke noe problem for meg i det hele tatt, fordi jeg har som rollen i Europarådet å være helt uavhengig av alle regjeringer. Jeg er kun representant for Europa-konvensjonen om menneskerettigheter, og har anledning til å gripe inn overfor medlemslandene, forklarer generalsekretæren og Nobelkomité-lederen.

– Jeg tror faktisk at jeg er den mest uavhengige personen i hele Europa, og som er forpliktet til å være det, fastslår Jagland.

(Saken fortsetter under bildet)

Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland

TILHENGER: Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland har lenge vært kjent som en stor tilhenger av EU som prosjekt.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Kritiserer ofte Russland

Julie Wilhelmsen

DILEMMA: – Jaglands rolle er et stort dilemma, sier Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til NRK.

Foto: NUPI

Kritikere har pekt på at Jaglands rolle som generalsekretær i Europarådet gjør at man stiller spørsmål ved om han våger å gi prisen til en Putin-opposisjonell.

– Jaglands rolle er et stort dilemma, sier Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til NRK.

– Det har vært en helt bevisst strategi fra Europarådets side å holde Russland innenfor, til tross for at Russland aldri har levd opp til de standardene medlemslandene egentlig må leve opp til. De vil fortsette å engasjere og ha med Russland i Europarådet, og håpe at normene som ligger til grunn for Europarådets virksomhet gradvis skal få innpass i Russland, sier Wilhelmsen.

Hun tror derfor det kan være vanskelig for Jagland å bytte hatt når han er i Nobelkomiteen, hvor han ikke skal ta slike hensyn.

– Det er helt åpenbart et dilemma at han samtidig skal forvalte en Nobels fredspris som skal deles ut helt uavhengig av den type hensyn, sier Wilhelmsen.

Jagland mener at også Wilhelmsen tar feil.

– Jeg kritiserer ofte Russland, og det står om det i internasjonale aviser og. i russiske aviser. Det eneste stedet det ikke står noe om det, er i Norge, sier Europarådets generalsekretær.

– Så det er bare norske medier som underdekker Russland og Øst-Europa?

– Og Europarådet, tilføyer han.