Fri tolkning av Nobels testamente?

Nobelkomiteens fredsbegrep og komiteens tolkning av statuttene i Nobels testamente har endret seg over tid - til dels sterk kritikk.

Wangari Maathai

Wangari Maathai var historisk prisvinner på to måter: Hun var den første som fikk prisen for at miljøarbeid hindrer krig og konflikt - og hun var den første afrikanske kvinnelige prisvinner.

Foto: JOHN MCCONNICO / AP

Er det opp til komiteen å foreta tolkninger av testamentet ut fra det til ulike tider kan finnes mange ulike veier til fred?

I fredsprisens første år, fram til første verdenskrig, gikk fredsprisen ofte til pionerer innenfor den organiserte fredsbevegelsen.

Blant prisvinnerne var det en rekke parlamentarikere som hadde engasjert seg i arbeidet med konfliktsløsning basert på folkerett og voldgift.

I mellomkrigsperioden gikk prisen ofte til politikere som arbeidet for fred og avspenning gjennom diplomati og internasjonale overenskomster. Dessuten ble noen priser gitt for humanitært arbeid.

I tiden etter annen verdenskrig har Nobels fredspris blitt gitt for innsats innenfor våpenkontroll og nedrustning, fredsmekling, demokrati og menneskerettigheter og i visse tilfeller også for arbeid med sikte på å skape en bedre organisert og fredeligere verden.

Dessuten ble noen priser gitt for humanitært arbeid.

I tiden etter annen verdenskrig har Nobels fredspris blitt gitt for innsats innenfor våpenkontroll og nedrustning, fredsmekling, demokrati og menneskerettigheter og i visse tilfeller også for arbeid med sikte på å skape en bedre organisert og fredeligere verden.

Hvite menn fra Vesten

I svært mange år, helt fram til 1960, var Nobels fredspris i stor grad en pris for hvite menn fra den vestlige verden, Vest-Europa og USA.

Bare tre kvinner hadde fått fredsprisen i dette tidsrommet. Bare en gang hadde prisen gått til en kandidat utenfor Europa og USA.

Med fredsprisen til Albert Lutuli i 1960 begynte en gradvis globalisering av fredsprisen. Men først på 1980 og 1990-tallet kom det fart i denne utviklingen. Blant 31 individuelle prisvinnere fra 1980 til 2008, kom 20 fra land utenfor Europa og Nord-Amerika.

Det er også først etter 1980 at det begynner å bli langt flere kvinnelige fredsprisvinnere.

I nyere tid er det også langt flere som blir nominert fra land utenfor Europa og Nord-Amerika enn før.

Etter 2001, da Nobels fredspris, kunne markere hundre-års-jubileum har Nobelkomiteen utvidet tolkningsgrunnlaget ytterligere. Innsats for miljøvern
er for eksempel nå blitt brukt som grunnlag for å få fredsprisen.