Normal

Bondevik: — Feil tidspunkt

– Andre kandidater hadde vært mer nærliggende, sier Oslosenterets leder Kjell Magne Bondevik.

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik stiller spørsmål ved tidspunktet for å gi fredsprisen til EU. Han mener andre kandidater hadde vært mer nærliggende.

Foto: Jonas Sætre / NRK

– I flere EU-land er det imidlertid en bekymringsfull utvikling med økende nasjonalisme og mangel på respekt for minoriteter. Fredsprisen forplikter EU til å ta tak i dette, sier Bondevik i en pressemelding.

Den tidligere KrF-statsministeren er leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han peker også på at en felles pengeunion har bidratt til sosial og politisk uro i flere av EUs medlemsland.

– På denne bakgrunn stiller jeg spørsmål ved tidspunktet for utdelingen av denne prisen, og mener andre kandidater hadde vært mer nærliggende, skriver Bondevik i pressemeldingen.

Også Bondeviks partifelle, KrF-nestleder Dagrun Eriksen er skeptisk:

– Jeg tror de i Sør-Italia vil stille spørsmål ved timingen. De opplever usikkerhet og uro knyttet til euroen, sier Eriksen.