Tror ikke Snowdens nobelnominasjon irriterer USA

SVs stortingsrepresentanter Bård Vegar Solhjell og Snorre Valen har nominert den spionanklagede, amerikanske varsleren Edward Snowden til Nobels fredspris. USA-ekspert Ole Moen tror ikke det skaper bølger i USA – men noe helt annet er det dersom Snowden faktisk skulle få fredsprisen.

Edward Snowden

Edward Snowden blir kalt en forræder av USAs utenriksminister John Kerry, men støttes som er varsler av mange. Han er blant de nominerte til Nobels fredspris.

Foto: The Guardian / Reuters

– At Snowden er nominert, som én av mange kandidater, til Nobels fredspris, tror jeg ikke skaper irritasjon hos amerikanerne. De vet at mange ser på ham som er varsler, sier Moen til NRK.no.

– Skulle Snowden faktisk få Nobels fredspris, vil det straks være mer alvorlig. Det vil ikke bli godt mottatt i det politiske USA.

Forræder eller brobygger?

USAs utenriksminister John Kerry er blant dem som har kalt Snowden en forræder, og den amerikanske etterretningssjefen James Clapper har sagt at Snowden-avsløringene «skader USA i størst mulig grad». Også president Barack Obama har omtalt de store skadene han mener Snowdens-lekkasjene har gjort.

Solhjell og Valen mener på sin side at Snowden med sine avsløringer av amerikansk overvåking av datatrafikk, har bidratt til en tillit mellom nasjoner og mennesker som er nødvendig for fred.

Snowden-plakat

– Også ganske mange amerikanere ser på Snowden som er varsler, sier Ole Moen. Dette bildet er fra en støttedemonstrasjon foran Det hvite hus.

Foto: Mandel Ngan / AFP

«Den offentlige debatten og de politiske endringene som har fulgt i kjølvannet av Snowdens varsling, har bidratt til en mer stabil og fredelig verdensorden,» skriver de to i sin nominasjonsbegrunnelse.

«Hans handlinger har gjeninnført tillit og åpenhet som ledende prinsipper i sikkerhetspolitikken. Disse verdiene kan ikke overvurderes,» heter det videre.

– Åpent samfunn

At Snowden settes i sammenheng med Nobels fredspris, tror Ole Moen veier noe tyngre når det kommer fra en eksstatsråd som Solhjell er. Likevel tror han ikke nominasjonen i seg selv er nok til å skape bølger i USA.

– Amerikanere ser jo på Norge som er åpent samfunn, med talefrihet og pressefrihet. Jeg tror en slik Nobel-nominasjon da ikke provoserer dem, og heller ikke at de ser på den som primært et spark på leggen til USA, sier Moen.

Mente Nobelkomiteen ville «vise guts» ved å hisse på seg USA

Snorre Valen nominerte Edward Snowden, sammen med Bradley Manning, til Nobels fredspris for 2014 allerede i fjor sommer.

– Fred er ikke bare fravær av vold, det er også frihet og demokrati. Å beskytte enkeltmennesket mot overgrep i terrorens navn, slik Snowden har gjort, er grenseoverskridende fredspolitisk arbeid. Nobelkomiteen har vært veldig flinke til å gi store, sterke, vestlige maktinstitusjoner fredsprisen. Å gi den til noen som utfordrer de samme institusjonene, og hisser på seg USA, vil vise adskillig mer guts, uttalte Valen til Adresseavisen da.

Fra før har den svenske sosiologiprofessoren Stefan Svallfors ved Umeå universitetet nominert Snowden til årets Nobels fredspris.

Fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris for 2014 går ut 1. februar. Nobelkomiteen kunngjør hvem som har vunnet prisen, som regel klokken 11 den andre fredagen i oktober hvert år.