106 år med Nobels fredspris

På 106 år har premiepengene gått fra 150 000 til 10 millioner svenske kroner.

Nobels fredspris, diplom og medalje
Foto: Åserud, Lise / AP

Nobels fredspris ble første gang delt ut i 1901. Prisutdelingen skal forgå 10.desember, som er Alfred Nobels dødsdag.

Fredspriseremonien foregikk i mange år på Nobelinstituttet i Oslo. Fra 1947 ble Oslo Universitets Aula benyttet. Siden 1990 har fredsprisutdelingen foregått i Oslo Rådhus. Rammen omkring utdelingen har nok endret seg en god del.

Det er Nobelkomiteens leder som taler for prisvinneren (prisvinnerne) og som overrekker vinneren medalje og diplom. Vinneren får også et større pengebeløp. I år, som de siste par årene, har dette vært 10 millioner svenske kroner. Det er samme beløp til alle vinnerne av Nobelprisen. Er det mer enn en vinner blir prisbeløpet delt.

Norsk diplom og medalje

I en rekke år har det nå vært tradisjon at en norsk bildekunstner får i oppdrag å lage fredsprisdiplomet. Årets diplom er laget av Britt Juul. Fra 1901 til 1969 fikk vinnerne av Nobels fredspris et diplom laget av Gerhard Munthe. Fra 1970 til 1990 var det et diplom laget av Ørnulf Ranheimsæter. Etter det har så fredsprisdiplomet vært laget av forskjellige kunstnere fra år til år, og med motiv valgt av den enkelte kunstner.

Fredsprismedaljen blir laget ved Den kongelige Mynt på Kongsberg. Den veier 200 gram og er i 18 karats gull.

På dene ene siden av alle Nobelprisene er det et portrett av Alfred Nobel, på den andre siden er det forskjellige motiver på de ulike typene Nobelpriser. Fredsprismedaljen er formet av Gustav Vigeland.

Takketalen

Da den aller første fredsprisen ble delt ut i 1901 var prisbeløpet 150.800 svenske kroner. Prisen var på sitt laveste i 1923 da prisbeløpet var 115 000 svenske kroner.

Vinneren av fredsprisen skal etter reglene holde et "Nobelforedrag". Tidligere ble det gjerne holdt som en forelesning dagen etter selve prisoverrekkelsen. Nå inngår talen i den høytidelige Nobelsermonien og er formet både som en takketale og en tale omkring det "emnet" prisvinneren har fått prisen for.

Frimerker og minnemynt

Minnemynt for Nobels fredspris
Foto: SCANPIX

I 2001 ble hundreårs-jubileet for Nobelprisen feiret både i Norge og i Sverige. I Norge ble det i forbindelse med jubileet utgitt en 100-krone minnemynt i sølv og en 1500-krone minnemynt i gull.

Posten utga frimerker med 7 fredsprisvinnere, ett merke med Alfred Nobel og ett miniatyrark.

De sju fredsprisvinnerne som kom på frimerke er: Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, Mikhail Gorbatsjov, Rigobertha Menchu Tum, Martin Luther King, Fridtjof Nansen og Henry Dunant, som fikk prisen det første året den ble delt ut.

Kunstnerne Sverre Morken og Enzo Finger har laget merkene, som Posten selv ser på som noe av det ypperste gjennom Postens lange hsitorie.

En lang rekke land har dessuten gitt ut frimerker i forbindelse med at personer fra "deres land" har fått fredsprisen eller i forbindelse med spesielt interessante fredsprisvinnere.