- For mye bortkastet tid

- Vi har kastet bort mye tid, og vi har faktisk ført krig mot vår egen klode . Det er nå på tide at vi setter i gang arbeidet med å forme vår egen framtid, sa Al Gore.

Rajendra Pachauri og Al Gore
Foto: NRK

- Vi som tilhører menneskeslekten, står overfor en verdensomspennende krisesituasjon, var de to prisvinnerne Rajendra Pachauri og Al Gore enige om.

Rådhussalen
Foto: NRK

Den høytidelige utdelingen og talerne fra fredspisvinnerne Rajendra Pachauri og Al Gore startet klokken 13. Sangeren Audun Iversen åpnet den høytidelige utdelingen med "Ved Rondane" av Edvard Grieg.

Lykke til på Bali

Nobelkomiteens leder Ole Danbolt Mjøs gratulerte de to prisvinnerne og ønsket dem begge lykke til på miljøkonferansen på Bali.

Det er sjelden at vinnerne er opptatt av ett fenomen som påvirker oss alle på en slik måte som miljøet, sa lederen av Den Norske Nobelkomité.

– Når det er blitt slik er det to som fortjener mer ros enn andre, sa Ole Danbolt Mjøs.

- Den norske nobelkomite kjenner et stort ansvar når verdens mest prestisjefylte pris skal deles ut. Denne gangen var avgjørelsen ikke vanskelig, sier Mjøs.

Det er FNs klimapanel, IPCC, som har lagt grunnlaget for det vitenskapelige arbeidet for å bevise klimaendringene.

– Vi takker hver enkelt person i IPCC for deres store vitenskapelige arbeid, sa Mjøs.

Rajendra Pachauri og Al Gore
Foto: NRK

Al Gore ble rost for sitt voldsomme engasjement i klimasaken i flere tiår. – Han er den store kommunikatoren og når folk over hele verden med budskapet sitt, sa Mjøs.

Også Gro Harlem Brundtland som sto bak Brundtland-rapporten i 1987 fikk sin del av æren for at vi kan forstå miljøproblemet slik det er.

- En stor ære

- Som leder av FNs klimapanel (IPCC), er det en stor ære for meg å få lov til å holde dette foredraget på vegne av panelet i forbindelse med overrekkelsen av Nobels fredspris til IPCC sammen med Al Gore, sa nobelprisvinner Rajendra Pachauri i sin tale.

- I den forbindelse vil jeg hylle de flere tusen eksperter og vitenskapsmenn som har bidratt til panelets arbeid i løpet av nesten tjue års spennende utvikling i menneskehetens tjeneste.

Mange av vitenskapsmennene og - kvinnene ble nevnt ved navn i Rajendra Pachauris tale, fordi han ville understreke at æren måtte deles med mange.

Han oppsummerte situasjonen slik:

- Oppvarmingen av klimasystemet er utvetydig, og det er svært sannsynlig at det meste av den globale oppvarmingen over de siste 50 årene skyldes en økning i menneskeskapte klimagasser.

Les hele talen her: Rajendra Pachauris tale

Mezzosopranen Elina Garanca og pianisten Håvard Gimse fremførte en arie fra "Barbereren i Sevilla" for et høytidsstemt publikum i Oslo Rådhus.

- Velg livet

Ole Danbolt Mjøs og Al Gore
Foto: NRK

-De fremstående vitenskapsmennene som jeg skal dele denne prisen med i dag når jeg nå mottar mitt livs største æresbevisning, har stilt oss overfor et valg som i mine ører høres ut som ordene til en profet fra tidligere tider:

- Liv eller død, velsignelser eller forbannelser. Velg derfor livet, slik at både du og ditt avkom får leve, sa fredsprisvinneren.

Les hele talen her: Al Gores tale

- Vi har kastet bort mye tid, og vi har faktisk ført krig mot vår egen klode i lang tid. Det er nå på tide at vi setter i gang arbeidet med å forme vår egen framtid, sa Gore.

Veien fremover er vanskelig. Den ytterste grensen av det som nå oppfattes som politisk mulig ligger fortsatt langt unna den nære grensen for hva vi faktisk må gjøre for å løse krisen, sa den ferske fredsprisvinneren.

Barna vil spørre

- Våre barn vil spørre, og det kan bli to forskjellige spørsmål.

Enten: - Hva tenkte dere på, hvorfor gjorde dere ikke noe, brydde dere dere ikke?

Eller: - Hvordan greide dere å mobilisere det moralske motet som skulle til for å reise dere og løse en krise som så mange sa det var umulig å løse?

Al Gore foreslår i sitt nobelforedrag at vi setter i gang. - Vi har alt vi trenger, med unntak av politisk vilje, og politisk vilje er en fornybar ressurs. La oss fornye den sammen, sa Gore.

(NRK)