MATTIS FOLKESTAD NRK P3

Niko Valkeapääs ii lean go gitára ja lávlla!

Eambbo it dárbbaš go dieđihat iežat SGP:i

Saara Hermansson

Jus don leat artista, lávllačálli ja juoigi ja áiggošit searvat Sámi Grand Prixii, de lea skábmamánu 30. beaivi dehálaš. Dalle lea oainnat ohcanáigemearri.

Dan maŋŋá ii leat šat vejolaš dieđihit luđiid ja lávlagiid.

Niko Valkeapää
KNUT AASERUD

Niko Valkeapää lea dál dovddus artista ja sus leat vejolašvuođat geavahit studioid.

Go sáddii vuosttaš lávlaga Sámi Grand Prixii, de lei nuorra ja sus eai lean dákkár vejolašvuođat.

Nuorra bárdnin lei stuorra vásáhus sutnje beassat bargat ámmát musihkkáriiguin, heivehit lávlagiid SGP:i.

Stig Karlsen, Prosjektleder for MGP
NRK

Stig Karlsen lea Melodi Grand Prix prošeaktajođiheaddji ja musihkkahoavda. Son lea buktán muhtun bargovásáhusaid SGP:i ja illuda dál oaidnit mo manná.

SGP 2022 šaddá stuorisin ja sáddejuvvo NRK 1:s. Dat mearkkaša ahte das leat olu geahččit ja vuordámušat leat maiddái stuorrát.

Danne bessetge sii, geat válljejuvvojit SGP:i, bargat ovttas buvttadeddjiin heivehit šuoŋaid buoremus lági mielde lávdái.

RUNE NORDGÅRD ANDREASSEN

Dát lea proseassa maid Niko Valkeapää dovdá bures.

Sámi Grand Prix 2011

Beassášlávvardaga sáhtát čuovvut Sámi Grad Prixa Báktehárjjis, Guovdageainnus, dahje NRK 1:s. Loga eanet dan birra dás.

Dahje, don sáhtát searvat! Jus dieđihat iežat musihka dahje luođi ovdal skábmamánu 30. beaivvi.