Ti farlige fremmede arter i Norge

De ser uskyldige ut, men ikke la deg lure.

Fremmede arter
Foto: www.colourbox.com, Steven G. Johnson (CC), Chris huh (CC), Aune forlag

Naturen truer naturen. Ved hjelp av menneskelig påvirkning kommer stadig flere fremmede arter hit. Her kan de skape store problemer.

Av de hundre mest skadelige artene i Europa er 39 allerede i Norge, i følge Miljøjournalen . Under kan du se ti av verstingene.

– Utsiktene er dystre, sier Øysten Størkersen i Direktoratet for naturforvaltning til Miljøjournalen.

Mange av de 2500 fremmede artene som er registrert i Norge nyter godt av klimaendringene. Høyere temperatur betyr bedre levekår for de uønskede nykomlingene.

– Det finnes et vell av virus, insekter og sopp som står parat til å komme inn i Norge. Fremmede arter er en gigantisk trussel mot norsk natur, sier Størkersen.

Her kan du se ti av de farligste uønskede artene:

Bisam
Foto: ROBIN LOZNAK / AP

1. Bisam

Denne minibeveren freser som en lemen og gjør store skader i Europa. Den nordamerikanske arten beiter ned vegetasjonen, og spiser fugleegg på bakken og krepsedyr i ferskvann. Finnes i Finnmark, Nordland og Nord-Trøndelag.

(Ondatra zibethicus)

LES: Uvanlig dyr observert i Karasjok |

Rosa Rugosa
Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

2. Rynkerose

Kom hit som hageplante for hundrevis av år siden, men sprer seg nå. De asiatiske buskene finnes langs kysten helt nord til Tromsø. Fordi de kan vokse omtrent overalt fortrenger rynkerosene andre planter og tilhørende insektsliv.

(Rosa rugosa)

LES: - Overkjører all annen vegetasjon |

Mnemiopsis leidyi
Foto: Steven G. Johnson, Creative Commons

3. Amerikansk ribbemanet

Maneten som fortsetter å spise selv når den er mett har etablert seg langs kysten i nordiske farvann. Konkurrer med fiskelarver om maten og spiser gjerne også fiskelarveer. Kalles også nordamerikansk kammanet.

(Mnemiopsis leidyi)

LES: - Undervurderer monstermanet

Monstermarihøne
Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

4. Harlekinmarihøne

Ønskene dine blir ikke oppfylt om den såkalte «monstermarihøna» setter seg på fingeren din. Uskyldig utseende til tross, den stinker, fortrenger våre vanlige marihøner, har ingen fiender, skader fruktavlinger og trekker inn i hus i store antall vinterstid.

(Harmonia axyridis)

LES: Upopulær Maria-fly-fly

Vaskebjørn
Foto: WILFREDO LEE / AP

5. Mårhund

En av listens absolutte verstinger. Mårhunden kommer fra Øst-Sibir, Korea og Kina, men ble importert og satt ut i Sovjetunionen. Den spiser det meste og kan bære med seg parasitter og spre sykdommer som rabies. Sprer seg i Finnland og ellers i Europa. Flere individer funnet i Finnmark og sørover.

(Nyctereutes procyonoides)

Stivhaleand
Foto: Chris huh, Creative Commons

6. Stivhaleand

Denne amerikanske anda ble importert til Europa på 1940. Stivhaleendene har spredd seg og kan true andre ender. De jakter nemlig på andearter å parre seg med.

(Oxyura jamaicensis)

Kjempebjørnekjeks
Foto: Aune forlag / Scanpix

7. Kjempebjørnekjeks

Opp til fire meter høye kratt med giftig plantesaft. Kjempebjørnekjeksen finnes på Østlandet og langs Trondheimsfjorden. Den kan fortrenge andre planter totalt og gir «brannsår» til alle som forsøker seg på den.

(Heracleum mantegazzianum)

Laks angrepet av parasitten gyrodactylus salaris
Foto: Gorm Kallestad, Kallestad, Gorm

8. Gyrodactylus salaris

Den etterhvert så berømte lakseparasitten tar knekken på laksestammer og finnes i en rekke vassdrag i Norge. Myndighetene bruker store summer på å stoppe spredningen av den dødelige lusa.

Iberiaskogsnegl
Foto: Arild Andersen/Bioforsk

9. Iberiaskogssnegl

Denne lille sleipingen står for den verste sneglepesten i Europa. Den gjør betydelig skade på avlinger og er på frammarsj. I Norge har den nådd Tromsø og hagekrigen mot sneglene er nærmest blitt landsomfattende.

japansk kjempeøsters (Crassostrea gigas)
Foto: Anna-Lisa Wrange

10. Stillehavsøsters

De skulle bli delikatesser fra oppdrettsanlegg, men kan ende opp med å fortrenge den norske flatøstersen. I tillegg sprer de sykdommer til andre bløtdyr langs kysten.

(Crassostrea gigas)