Del dine naturvideoer

Del dine blinkskudd fra naturen med oss

Ørn og rev
Foto: Sven Widén

Vi vil ha vakre, morsomme og spektakulære videoer av dine naturopplevelser.

Når du sender inn seervideo til NRK Natur aksepterer du følgende vilkår:

  1. Det er kun tillatt å sende inn video du selv har tatt eller hvor fotografen har godkjent innsendingen.
  2. Du kan ikke sende inn video uten at personen(e) som er med i bildet godkjenner at videoen sendes inn. Hvis personen(e) er under 15 år, skal du ha godkjennelse fra foresatte.
  3. NRK forbeholder seg retten til å bruke bildet/videoen. Videoer som brukes vil bli honorert
    1. Dersom NRK kjøper videoen utbetaler vi kr.1000 til dekning av opptak og forsendelse av videoen til NRK. Honoraret er en engangsutbetaling som gir NRK ubegrenset rett til å bruke (hele eller deler av) opptakene på videoen i sendingene til NRK, samt ubegrenset rett til å tilgjengeliggjøre hele eller deler av Produksjonen på Internett og andre nåværende eller fremtidige plattformer (herunder interaktive og mobile plattformer) uavhengig av tilgjengeliggjøringsmåte eller teknologi, etter at Produksjonen er sendt på NRKs fjernsynskanaler. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, lineære og ikke-lineære sendinger, video on demand og podcasting, mv. Dette omfatter også bruk i markedsføringsøyemed, i historiske oversikter, årskavalkader og lignende, samt på festivaler, seminarer og lignende.
  4. Etter at NRK Natur har bekreftet at de vil sende videoen har innsender ikke rett til å offentliggjøre opptakene eller overdra rettigheter til opptakene før hele eller deler av opptakene er vist på NRK. Deretter kan innsenderen selge (rettigheter til) opptakene til andre enn NRK.
  5. Personopplysningene NRK får ved tjenesten blir kun brukt til å gjennomføre tjenesten.
  6. NRK har ingen plikt til å sende eller på annen måte tilgjengeliggjøre opptakene.

Du kan laste opp seervideoen din her