Mener oppdrettsnæringen tømmer havene for fisk

Tre kilo fisk fra havet blir til én kilo fisk fra oppdrettsanlegg.

Daniel Pauly

LAKS ER LUKSUS: Tre av fire fiskebestander i havet er overbeskattet eller har kollapset, ifølge FN. Oppdrettslaks må ta en del av skylden, mener professor Daniel Pauly.

Foto: Michel Gangne / Scanpix/AFP

– Jo mer oppdrett, jo mindre fisk har vi. Du konverterer egentlig fisk fra en art til en annen. Du lager ikke mer fisk.

Det sier professor Daniel Pauly ved Universitetet i British Columbia. Som en av verdens fremste eksperter på fiskeri advarer han nå mot oppdrettsnæringen.

Ifølge FN-organisasjonen FAO trengs det tre kilo villfisk for å produsere én kilo oppdrettsfisk. Kampanjen Pure Salmon går nå til angrep på de norske lakseselskapene Marine Harvest og Cermaq for deres virksomhet ulike steder i verden.

– Laks er luksus vi ikke har råd til

Vil vi ha fisk på middagsbordet også i framtida er ikke oppdrettsfisk veien å gå, ifølge forskeren blant annet medvirker i dokumentarfilmene The End of the Line og Rosa gull .

– Å lage fiskemel for å fôre laks er å stjele mat ut av munnen på folk. Laksen er en luksus som bare mennesker i den rike delen av verden har råd til.

Trålere og langlinefiskere har tømt havet for ni av ti fisker over 50 centimeter. Daniel Pauly er blant dem som frykter fisketomme hav om førti år .

– 40 prosent av fisken som fiskes i havene blir til fôr i oppdrettsnæringen for at rike folk skal kunne spise laks og reker, sier professoren.

Importerer mer enn vi ekporterer

Oppdrettslaksen som produseres i Norge spiser mer fisk enn den samlede produksjonen av norsk sjømat ment for mennesker, ifølge Norges Naturvernforbund .

Leder Lars Haltbrekken mener andres fisk sponser veksten i norsk laksenæring.

– I løpet av 2007 spiste oppdrettslaksen i Norge 2,5 millioner tonn villfanget fisk, mens den totale norske innenlandsproduksjonen av sjømat til mennesker var på 2,3 millioner tonn.

Se regnstykket for hvor mye villfisk oppdrettslaksen spiser på WWF Norge sine nettsider .

– Vi tar et stort jafs av verdenshavene

Fordi bestandene av tobis og lodde utenfor Norge har kollapset må laksefôret hentes fra et annet sted. Med andre ord importerer Norge fiskeprodukter fra andre land for å mate oppdrettsfisk.

Prisen på oppdrettslaksen er nemlig i stor grad bestemt av prisen på fôr.

– Så lenge den norske laksenæringen kan betale mer for sardinene enn kystfolk i Chile, vil chilenere få mindre fisk, sier Haltbrekken.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.