Inn for landing

Denne lomvien glemte visst å skru på bremsene...

Fra fuglefjellet - lomvi får en hard landing.