Fang og slipp er lov

Fiskeri- og kystdepartementet har nå konkludert med at fang og slipp av fisk ikke er forbudt slik Mattilsynet tidligere hevdet.

Laksefiske
Foto: Stian Arnesen / NRK

Fang og slipp av laks er blitt mer aktuelt fordi man må ta ut mindre laks fra elevene. Dette første til at Mattilsynet kom med en uttalelse der de hevdet at dette var forbudt etter dyrevernloven. Når departementet nå konkluderer motsatt, har Mattilsynet i stedet gått inn i et samarbeid med Norske Lakseelver for å informere om hvordan man gjør dette mest mulig skånsomt for fisken.

Mer om fang og slipp:

Mattilsynet åpner for fang og slipp

Perpektivløst om fang og slipp (fluefiske.net)

Effekten av fang og slipp på laks (rapport fra NINA)

Skikk og bruk om «fang og slipp»