Tone Reiertsen holder krykkje
Foto: Astrid Rommetveit / NRK