Hopp til innhold

Nå lover barneministeren bedre oppfølging av voldsutsatte barn

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil gå videre med over 50 anbefalte tiltak for å forebygge vold mot barn. Men barneombudet forstår ikke hvorfor regjeringen har brukt over to år på å bestemme seg.

KrFs landsstyremøte

HAR JOBBET INTENST: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) bedyrer at forslagene fra Barnevoldsutvalget ikke har havnet i en skuff. Nå har regjeringen satt opp en tiltaksliste for at voldsutsatte barn skal få den hjelpen dem trenger.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

22. juni 2017 la det regjeringsoppnevnte Barnevoldsutvalget fram den omfattende rapporten «Svikt og svik» som avdekket massiv systemsvikt i hjelpeapparatet.

Nå varsler regjeringen at de går videre med 52 av de 58 anbefalingene fra utvalget.

– Vi er i full gang med å følge opp tiltakene. Jeg synes det er utrolig viktig at vi hadde det utvalget, som så at det var svikt mot barn som utsettes for vold og overgrep.

Det sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK. Han forklarer at samhandlingen mellom barnevern, politi og helsetjenesten skal bli bedre. Nye digitale løsninger skal utvikles.

– Hvorfor har det tatt så lang tid å komme med tiltak?

– Jeg kan love at forslagene fra Barnevoldsutvalget langt ifra har havnet i en skuff. Dette har vi jobbet intenst med. Mange av forslagene er vi godt i gang med og følger opp, forklarer statsråden.

Regjeringen har brukt over to år

Både Barneombudet og Stine Sofies Stiftelse har nå gått igjennom regjeringens tiltaksliste som kommer over to år etter at rapporten ble lagt frem.

De mener regjeringens tidsbruk er svært kritikkverdig.

– Det har gått nesten to og et halvt år. Alle som har lest rapporten «Svikt og svik» vet hvor rystende og alvorlig innholdet var. Det er vanskelig å forstå hvorfor dette arbeidet har tatt så veldig lang tid, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Tiltak barnevold

STATUS OM TILTAK: Dette er et notat som viser over 50 tiltak som regjeringen nå følger opp for å forhindre barnevold og overgrep.

Foto: Rita Kleven / NRK

– Viktig at etterforskning av barnevold følges opp raskere

Barne- og familieministeren lover at kunnskapen om vold og overgrep skal styrkes i utdanninger. Regjeringen ønsker et kompetanseløft om samtaler med barn.

– Vi har sett veldig tydelige enkelteksempel på at der voksne får bedre kompetanse så er det flere som tør å melde ifra, sier Ropstad til NRK.

Et annet tiltak som følges opp er tidsfrister i barnevoldssaker. Utvalget så at politi og påtalemyndighet brukte lang tid i slike saker.

I dag er det ingen tidsfrist slik det er i andre saker – som omhandler helgevold, slagsmål og kroppsskader. Der er tidsfristen satt til 90 dager.

– Det er veldig viktig at etterforskning av barnevold tar kortere tid og at det følges opp raskere. Dette er alvorlig saker for dem det gjelder, sier Ropstad.

Han forklarer at regjeringen arbeider med et forslag om å innføre tidsfrister i barnevoldssaker. En rapport fra en arbeidsgruppe er nå ute på høring.

– Så vil justisdepartementet komme tilbake med et forslag om hvordan dette skal følges opp så raskt som mulig, sier Ropstad.

Ei gransking fra NRK har avdekket hvordan politi og domstolen somler i mange grove voldssaker mot barn.

Mener det haster å komme i gang

Barnelege og medlem av Barnevoldsutvalget, Arne Kristian Myhre, har vært svært kritisk til at det har vært så stille fra regjeringen.

For ett år siden sendte utvalget et brev til Barne- og likestillingsdepartementet der de etterspurte politisk oppfølging av rapporten fra 2017.

Myhre er fornøyd når NRK viser han notatet fra regjeringen. Notatet viser tiltak som skal følges opp, som vurderes nærmere eller som allerede er under oppfølging.

– Dette ser veldig bra ut. Det var 58 forslag til tiltak fra utvalget. Bare seks følges ikke opp videre, konstaterer Myhre.

– Vil det hjelpe?

– Jeg tenker at det kan hjelpe ganske betydelig. Det er ganske mye som går på bedring av kunnskap og kompetanse. Det var et stort område og gjennomsyret de fleste sviktpunktene, sier Myhre, som påpeker at det haster å komme i gang.

Arne Kristian Myhre, overlege St. Olavs Hospital

VIL HJELPE BARN: Barnelege og medlem i Barnevoldsutvalget, Arne Kristian Myhre, mener det har vært for stille lenge fra regjeringen. Nå snart to og ett halvt år etter at utvalget la fram en knusende rapport er han fornøyd med det som skjer.

Foto: Øystein Eldholm/NRK

– Barna har ventet skammelig lenge

Barneombud Inga Bejer Engh er utålmodig. Hun håper at regjeringen så snart som mulig vil fylle tiltakene med konkret og godt innhold, som faktisk fører til endringer.

– Nå må regjeringen vise handlekraft på dette feltet og sette i gang tiltak som hjelper og har effekt. Vi kan ikke lenger bare si at vi er sjokkerte. Her må det handles, sier barneombudet.

Inga Bejer Engh

UTÅLMODIG: Barneombud Inga Bejer Engh forstår ikke hvorfor regjeringen har brukt så lang tid etter at det ble påvist massiv systemsvikt i hjelpeapparatet. Nå vil hun snart se konkrete tiltak som virker.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dette støttes fra Stine Sofies stiftelse, som årlig tar imot et stort antall overgrepsutsatte barn.

– Når regjeringen nå endelig kommer med en plan for hvordan barnevoldsutvalgets rapport skal følges opp, så forventer vi at de raskt blir konkrete, sier juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, Malin Albrechtsen van der Hagen.

Hun sier at regjeringen må vise hvordan de kan samarbeide med frivillige organisasjoner.

– Tida er inne for konkrete tiltak som betyr noe for de sårbare barna. Vi forventer at regjeringen møter ønsket vårt om et samarbeid for å nå målene. Barna det gjelder har ventet skammelig lenge, sier van der Hagen.

Malin Albrechtsen van der Hagen

VIL AVDEKKE VOLD MOT SMÅ BARN: Malin Albrechtsen van der Hagen i Stine Sofies Stiftelse forteller at Stine Sofies Barnehagepakke utvikles nå, for å hjelpe ansatte til å oppdage voldsutsatte barn.

Foto: Stian Herdal

Innrømmer at omfanget er «ufattelig stort»

En ny nasjonal undersøkelse fra Nasjonalt Kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress (NKVTS) bekrefter at volds- og overgrepsutsatte barn i Norge ikke får den hjelpen de trenger.

Volden rammer dermed 200.000 barn og unge under 17 år, ifølge beregninger fra NRK. Det tilsvarer i snitt fem barn i hver skoleklasse i grunnskolen.

Undersøkelsen er gjennomført blant 9240 ungdommer i alderen 12 til 16 år. Den viser tydelig at mange unge fortsatt ikke får hjelpen de trenger fra det offentlige:

  • Kun 1 av 5 av ungdom utsatt for vold og overgrep forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet
  • Over 50 prosent av ungdommene som har vært utsatt for fysisk vold i hjemmet har ikke fortalt noen om dette

– Det er veldig alvorlig og man vet at omfanget er ufattelig stort, sier Ropstad.