Leppefisk foran anlegg

Leppefisken sliter hardt i norske oppdrettsanlegg, men studentbedriften Torus Aqua har kanskje løsningen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Studenter vil gi leppefisken et bedre liv

– Leppefisken tar den harde og vanskelige oppgaven med å holde norsk oppdrettslaks fri for lus. Takken er et svært kort liv helt uten velferdstiltak. Alle leppefiskene dør på jobb. Nå har studenter ved NTNU i Ålesund bestemt seg for å gi denne trofaste tjeneren bedre livskvalitet.

Studentbedriften Torus Aqua skal onsdag delta på fylkesmessa for studentbedrifter på NTNU i Ålesund. Da lanserer de fire gründerne både en ny foringsautomat, en oppdrettsmerd som skal bedre forholdene for de såkalte taperfiskene og i tillegg utvikler de altså et eget skul for leppefiskene der de kan hvile seg mellom arbeidsøktene.

– Overvåkning og forsøk utført her ved NTNU i Ålesund, viser at dagens løsning med skjul for leppefisken ikke fungerer spesielt godt. Vi arbeider med et bedre system, sier daglig leder for Torus Aqua, Magnus Havnen. Han studerer biomarin innovasjon ved NTNU.

God fiskehelse lønner seg

Magnus Havnen har også med seg Marius Brunstad, Rebbecca Haaheim og Simon Einang. Magnus Havnen mener oppdrettsnæringen har mye å gå på når det gjelder å ta vare på fiskehelse og miljø.

– Når vår studentbedrift i tillegg kan levere løsninger som sikrer økt lønnsomhet, så tror vi at produktene våre vil bli godt mottatt, sier Marius Brunstad.

NTNU-studenter vil skape bedre fiskevelferd

Marius Brunstad og Magnus Havnen viser fram testutgavene av den nye foringsautomaten som skal utprøves de neste månedene

Foto: Frode Berg / NRK

Produkter klare for testing

De er litt hemmelighetsfulle når vi møter to av de fire gründerne på deres eget lille testlaboratorium på NTNU i Ålesund. Mye arbeid står igjen. Før alt er klart så vil de ikke røpe for mange gode ideer.

Midt på gulvet står en hjemmesnekret trekasse med et blått plastrør på toppen. På kassen står bedriftsnavnet Torus Aqua. Denne kassen virker ikke spesielt imponerende, men det er altså denne oppfinnelsen som skal spre foret jevnt utover fiskemerdene hos interesserte oppdrettere, og sørge for effektiv foring og gode vekstvilkår for oppdrettslaksen.

– Nå er første utgave av prototypen klar for testing. Vi skal prøve ut rotasjon og spredning av fôr, sier Magnus Havnen.

Han har vært rundt på de ulike oppdrettsanleggene i distriktet, og vet at det er mye penger å spare hvis du har en god foringsautomat. Havnen mener den de nå planlegger, kan erstatte 2–3 ansatte og en båt, i en periode på bortimot hundre dager.

Leppefisken trenger hvile

Inne på arbeidsrommet henger noe som er enda mer hemmelig. En slags not som skal bli hvileplass for leppefisken. Leppefisken er den iherdige arbeideren som svømmer rundt og renser laksen for lus. Derfor kalles både den og rognkjeksen for rensefisk.

Leppefisk mot lakselus

Millioner av leppefisk fjerne lus i norske oppdrettsanlegg.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hvert år fanges det trolig leppefisk for 350 millioner kroner til norske oppdrettsanlegg. Det meste av leppefisken som brukes er villfanget, og Havforskningsinstituttet påpeker at det er en rekke utfordringer forbundet med å fiske i størrelsesorden 20 millioner leppefisk hvert år. For at leppefisken skal fungere godt, er det viktig at forholdene blir lagt til rette med rikelig med skjul og jevnlig fôring av fisken.

I norske farvann er det seks arter av leppefisk, og de betyr mye for norsk oppdrettsnæring når det dreier seg om å bekjempe lakselus. Det er derfor viktig å ta godt vare på leppefisken, og det er det NTNU-studentene nå arbeider med.

– Jeg har sett mye død rensefisk

Det er daglig leder Magnus Havnen som har videreutviklet ideen om en hvileplass for rensefisken. Han har sett mye død rensefisk, og mener det er nødvendig å gjøre noe med dette så raskt som mulig.

– Rensefisken sliter med tilværelsen på grunn av stor biomasse i merdene, og problemer med sykdom og lus. Jeg syns oppdrettsnæringen tenker for lite på miljøet. Det er skremmende. I de nærmeste årene må vi sørge for en bærekraftig drift. Foreløpig mener jeg at næringen tenker for kortsiktig, sier Havnen.

Når leppefiskene svømmer fritt i havet får de anledning til å hvile. Ifølge Havnen legger de seg ned på bunnen. Denne hvilen er det vanskelig å få i mange oppdrettsanlegg.

– Derfor er det så mye død rensefisk. Fisk som ikke har noe liv etter at slakteperioden er over. Vi tror vi har en løsning som kan gi fisken hvilepauser også i et oppdrettsanlegg, og at den da får et bedre liv. Den kan leve lengre, og vi behøver ikke å overbeskatte bestanden.

Vinnere og tapere i beinhard kamp

Den tredje utfordringen studentene mener de har et svar på, er kampen mellom vinnere og tapere i oppdrettsanleggene.

Enkelte oppdrettsanlegg opplever at 20–25 prosent av laksefiskene blir såkalt «taperfisk». Dette er fisk som spiser lite, og som gjerne svømmer til utkanten av merden med hodet opp og halen ned.

– Det er ganske drøyt å se på taperne. Jeg fikk sjokk da jeg første gang var på et anlegg og så hvor mye død fisk de dro opp. Det var noen rare, tynne fisker som hadde svømt ute ved notveggen og ikke fått i seg mat. De sulter rett og slett i hjel. Også mennesker blir syke og dør hvis vi ikke får mat, sier Havnen.

Normal fisk vs. taperfisk

Så store forskjeller i vekt og fasong kan det være på tapere og vinnere i norske oppdrettsanlegg.

Foto: Marco Antonio Vindas

Klare for fylkesmesse

De neste dagene gjør de seg klare for fylkesmessa for studentbedrifter. Da skal de presentere ideene sine, og så får de se om noen mener det de planlegger kan danne grunnlag for en egen bedrift når studentlivet er over til sommeren.

– Hvis vi ser på de store aktørene i markedet i dag, så ser det ut til at de jobber mot gode løsninger som er til beste for alle parter. I framtida tror jeg ikke de har noe valg. Da må alle ta hensyn til miljøet og drive på en miljøvennlig måte.

Det er alle de fire gründerne enige om, og nå gleder de seg til å vise fram det de har brukt mye tid og krefter på det siste året.

– Vi har fått positive reaksjoner så langt, selv om det ikke er alle som skjønner hva vi driver med. Oppdrettsnæringen har eksistert lenge, og har etablert sine egne rutiner. Men når vi kommer med et tilbud som både kan øke lønnsomheten og samtidig tar vare på fiskehelse og miljø, så tror jeg at de er åpne for det, sier Marius Brunstad.

Åtte studentbedrifter vil bli best

NTNU i Ålesund

Når årets fylkesmesse for studentbedrifter starter på NTNU i Ålesund onsdag, så er det åtte studentbedrifter som konkurrerer om oppmerksomheten.

Foto: Frode Berg / NRK

Det er åtte studentbedrifter som skal presentere forretningsideene sine på "Gründerdagen 2017" på onsdag. Det er AgriMare Bio SB, Blue Ocean Development SB, Havfryd SB, KADAL SB/Livetsgleder SB, KELP SB, MeltWire SB/Pro Pelo SB, ReDrink SB/InNorvation SB og Torus Aqua SB.

Alle kjemper om å bli kåret til beste studentbedrift, største internasjonale potensial eller beste samarbeid med næringslivet.