Karoline Hove Aase
Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Karoline er i mindretall

Karoline (24) flytter hjem til Ålesund nå når hun er ferdig med studiene. Det er ikke alle som gjør. Møre og Romsdal har 3500 færre kvinner enn menn i aldersgruppen 20–39 år.

– Her er det kommet en ny butikk siden jeg var hjemme sist, sier Karoline Hove Aase mens hun går gjennom gågata i Ålesund på vei til sin nye arbeidsplass. Før hun var ferdig å studere ble hun tilbudt jobb, og det er hovedårsaken til at hun nå velger å flytte hjem.

– Selvfølgelig er det andre småfaktorer som gjør at jeg valgte å si ja til jobben, jeg er herfra og har familien min her, men jeg hadde nok ikke valgt Ålesund hvis jeg hadde fått andre alternativer, sier hun.

Karoline Hove Aase

Karoline Hove Aase var trainee hos byrået ElleMElle i Ålesund i fjor sommer. Derfor kjenner hun byrået godt og de kjenner henne, og bestemte seg for å ta jobben hun fikk tilbudt.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Hun er akkurat kommet hjem fra Milano der hun tok en grad i grafisk design og art direction og har nå en dobbel bachelorgrad. At det var i Ålesund hun skulle bruke graden i jobbsammenheng først, hadde hun ikke trodd. Før hun dro til Milano bodde hun tre år i Oslo hvor hun studerte og jobbet.

– I min bransje er det et helt annet konkurransefokus og mer liv i bransjen i Oslo i forhold til her i Ålesund.

Der er også et livlig bysentrum hvor hun føler det alltid skjer noe og alltid er noe å gjøre.

– Hvor viktig er det når man skal velge en plass å bo?

– Jeg synes at det generelle bybildet og det kulturelle livet i en by har veldig mye å si – at det er kulturelle tilbud med konserter og festivaler og koselige byområder – og at det går an å ta seg en spasertur i byen uten at man går der alene.

– Fremstår som maskulint

I Molde sitter fylkesplansjef Ole Helge Haugen og skriver på fylkesstatistikken som kommer ut til høsten.

Ole Helge Haugen

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen samler statistikk for fylket for å gi et arbeidsverktøy for kommuner og næringsliv.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Den viser at Møre og Romsdal ikke klarer å lokke til seg nok folk som Karoline. For tallene viser at fylket har 3500 færre kvinner enn menn mellom 20–39 år. En av grunnene er stort flyttetap spesielt til Oslo, Bergen og Trondheim.

– Det vi har sett i et 20–25 års perspektiv er at det er litt flere kvinner som flytter ut av fylket, og litt færre som flytter hjem til fylket, hvis vi ser på innenlandsflytting. Dette er tusenvis av enkeltpersoner som har tatt sine valg, og det er ikke sikkert at det er det samme som gjør utslag for alle. Uansett er summen av disse enkeltbeslutningene en trend, og det er den vi må se på, og hvordan vi kan snu den, forklarer Haugen.

Andel kvinner mellom 20-39 år i fylkene i Norge

Andel kvinner mellom 20-39 år i fylkene i Norge. Møre og Romsdal har vært på sisteplass i mange år i denne aldersgruppa i andel kvinner. Nå er fylket på nest sisteplass og årsaken til det er at det har vært en veldig nedgang i Finnmark.

Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Han klarer ikke forklare tallene med en enkelt faktor, og sier at noe av det som blir pekt på som mulige årsaker til at fylket appellere mer menn enn til kvinner er spekulasjoner.

– Det er gjort litt forskning på det. Noen sier at vi fremstår veldig maskuline. Vi har fiskeri, verftsindustri, fotball og når vi endelig kommer i riksnyhetene så handler det om fjellet Mannen som holder på å dette ned.

I tillegg mener han fylket har et næringsliv som historisk sett ikke har etterspurt høyere akademisk utdanning i like stor grad som i resten av landet.

– Det er kvinner i dag som tar den lengste akademiske utdanninga i Norge. Dersom vi fremstår som et fylke som ikke er interessert i akademisk utdanning så er vi mindre attraktive for unge kvinner. Dette er noe vi bør se på.

For han er ikke i tvil om at arbeidsmarkedet er en viktig faktor for hvor folk bosetter seg.

– Det er den viktigste årsaken til hvor du velger å flytte.

Rikke Marie Strand Ipsen

Med så mange marine bedrifter som det fins i Ålesund tok Rikke Marie Strand Ipsen for gitt at hun ville finne seg en jobb.

Foto: Baard Ole Grøtta / NRK

Har prøvd i to år å få jobb

– Jeg trodde det skulle bli lett for meg, som marinbiolog, å få meg jobb, sier Rikke Marie Strand Ipsen (27). Hun er fra Arendal, men har giftet seg med en mann fra Ålesund. Mannen, som er utdannet lege, fikk turnusjobb ved sjukehuset i byen og de så frem til å bosette seg nært familie og venner etter studier i Bergen.

Hun var klar over at det kunne ta litt tid å finne jobb som nyutdannet, men siden det er mange marine bedrifter i Ålesund trodde hun det ville ordne seg etter hvert. Sommeren 2015 flyttet hun til byen og begynte å søke. Alle bedrifter hun mente hun kunne være relevant for, ble kontaktet. Men jobben uteble. Nå, to år senere, må hun og mannen flytte til Kristiansund fordi jobben fortsatt ikke har dukket opp der de ville bosette seg.

Rikke Marie Strand Ipsen

Nå må hun flytte for å få seg en relevant jobb.

Foto: Baard Ole Grøtta / NRK

– Jeg er litt sjokkert over at det har vært så vanskelig. Men jeg er nyutdannet så jeg har ikke så mye arbeidserfaring. Folk vil gjerne ha folk som skal være mellom 20–30 og ha åtte års jobberfaring. Jeg skjønner ikke helt hvordan man skal få den erfaringen uten jobb.

Selv om de blir i samme fylke synes både venner og familie at det er synd at de nå ender i en annen by.

– Det er vel og bra at jeg har fått meg jobb, men vi ville helst ha blitt i Ålesund. Nå har jeg søkt i nesten to år. Vi måtte bare flytte. Det var på tide å komme inn på jobbmarkedet.

Må løfte problemstillingen

Fylkesplansjefen tror arbeidsgivere bør tenke mer på kjønnsaspektet for at kjønnsfordelingen skal komme i balanse. I tillegg tror han det må jobbes for at arbeidsmarkedet passer bedre for kvinner.

– Vi har nest lavest andel statlige arbeidsplasser i Norge. Statlige arbeidsplasser har gjerne høy kvinneandel og de etterspør høy akademisk utdanning. Så det ville gi en kortsiktig gevinst.

Men problemet løses ikke av statliger arbeidsplasser alene, mener han. De som kommer best ut i statistikken er bokommunene rundt byene. Haugen tror mye av løsningen ligger i å tenke regionalt. Dersom man skal markedsføre å bo i for eksempel Skodje, så bør man snakke om Ålesundsregionen og ikke bare de kvalitetene som Skodje har. Man må heller ikke markedsføre på samme måten som man gjør til turistene.

– Man trenger ikke bare snakke om de flotte fjellene, men at her også er levende byer og tettsted som leverer tjenester som vi nok i større grad definerer som det gode liv mer enn småbruk med katt og kaniner. Man må reklamere for at man kan bo landlig, men ha urbane kvaliteter, og omvendt. Unge kvinner ønsker i større grad tilgang på bykvaliteter og er litt mer urbane i valg av bosted.

Men uansett vil han at problemstillingen skal løftes.

– Vi har fått en del innspill at dette bør vi ikke snakke så mye om, det er en negativ sak for Møre og Romsdal og det vil forsterke problemstillinga.

– Mitt svar på det er: Hvordan skal vi løse ei samfunnsutfordring hvis vi ikke er klar over den. Vi må i alle fall få frem hva som er situasjonen. Jeg tror det er bare positivt at man får det frem og tar debatten. Det er ikke en enkeltperson eller en enkeltorganisasjon som kan løse dette. Her må vi alle bidra hvis vi skal ble bedre på dette området.

Og han ser lyspunkt. For de to siste årene har det vært en litt mer positiv trend.

– I 2015 og 2016 ser vi ei forandring. Det vi ser er at vi er litt mer i pluss på flyttebalansen innenlands. Det er relativt små tall, men det er over to år, så vi håper at det er en trend som vil vedvare.

– Blitt mer attraktivt

Karoline Hove Aase sier at hun føler det har skjedd en endring i Ålesund som gjør at det er enklere å flytte hjem. Flere arrangement som festivaler og konserter gjør at hun mener flere snakker mer positivt om byen.

– Da jeg flyttet fra Ålesund var det aldri snakk om å flytte hjem igjen innen fem år. Men den siste tiden har det fokuset endret seg blant mine venner og vi ser på det som mer attraktivt å bo i Ålesund nå.