Wikipedia skulda for plagiat

Det digitale, nynorske oppslagsverket allkunne.no skuldar Wikipedia for plagiat og systematisk, ulovleg bruk av stoff som dei har utgitt.

Skjermbilde av Wikipedia

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
Foto: Aina Rødal / NRK

–Vi kan dokumentere at Wikipedia har publisert rein avskrift frå Allkunne. Dette er brot på norsk lov og må få fylgjer, seier ansvarleg redaktør og dagleg leiar i Allkunne, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Skuldinga gjeld ein artikkel som er skriven av Per Halse om salmediktaren Arve Brunvoll, og det var forfattaren sjølv som avslørte plagiatet.

Allkunne skriv i ei pressemelding at dei publiserte artikkelen i september 2009. Artikkelen på Wikipedia blei første gong publisert i juni i 2010.

– Artikkelen til Halse er opphavsrettsleg verna og kan etter åndsverkslova ikkje nyttast av andre utan samtykke på førehand. Slikt samtykke er ikkje gitt, verken av Allkunne eller Halse, seier Rotevatn.

- Åndsverkslova krev at det skal opplysast om både opphavsmann og opphavleg utgivar/kjelde. Artiklane til Wikipedia inneheld inga slik form for kreditering.

Allkunne meiner å kunne dokumentere at Wikipedia systematisk brukar tekstar frå dei ulovleg, både gjennom direkte avskrift og ulovleg publisering.

- Vi reagerer sterkt på denne praksisen, seier Rotevatn.

Allkunne krev erstatning for ulovleg bruk og oppreising for ikkje-økonomisk skade på til saman 75 000 kroner, og at Wikipedia dekkjer alle sakskostnadene.