NRK Meny

Welde vil stemme for Molde

Britt Tove Welde legg vekt på økonomisk berekraft i si vurdering. Ho seier det er viktig at sjukehuset alt frå starten av må kunne fungere optimalt. Ho meiner det difor vil vere viktig å diskutere ei funksjonsfordeling med sjukehusa i Volda og Ålesund. Ho vil difor stemme for Molde.