Volstad Maritime satser i fergemarkedet

Volstad Maritime bekrefter at de har levert inn anbud på fergestrekningene Hareid-Sulesund og Sykkylven-Magerholm.

Fergesambandet Sykkylven-Magerholm

1.mars blir det avgjort hvem som skal drive Sykkylven Magerholm og Hareid-Sulesund.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Volstad Maritime er et selskap som i dag driver innenfor oljenæringa, men ønsker å satse på andre områder.

Administrerende direktør i Volstad Maritime, Finn Syversen, vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Konkurranse

Etter det NRK har grunn til å tro så konkurrerer Volstad Maritime med Fjord 1, Torghatten og Norled om anbudet.

Dermed blir Volstad Maritime den andre aktøren innenfor den maritime næringa i Møre og Romsdal som satser i fergemarkedet. Fra før er Havila inne på fergemarkedet etter å ha kjøpt seg opp i Fjord1.

Hvem som får anbudet, blir offentliggjort 1. mars. Kontraktsperioden er 01.01.2019–31.12.2030 for Hareid-Sulesund og 01.01.2020–31.12.2030 for Sykkylven-Magerholm.

I dag er det Norled som driver Hareid-Sulesund mens Fjord1 driver Sykkylven-Magerholm.

Miljøkrav

Møre og Romsdal Fylkeskommune har gjort det klart at det stilles strenge krav til miljø i konkurransen, og at det også stilles krav om nye fartøy i de to sambandene.

Det betyr at det må bygges fem nye ferger, tre av disse i sambandet Hareid-Sulesund, to i sambandet Sykkylven-Magerholm.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal