Voldssaker fordoblet: – Ingen grunn til å tro at det er mer vold

Tallet på familievoldssaker på Sunnmøre har nesten doblet seg på fem år. Politiet mener selv at økt innsats fra politiet og at flere melder fra kan være årsaken.

doktorgradsstipendiat og forsker Ingunn Rangul Askeland

Forsker Ingunn Rangul Askeland syns det er rart at voksne er engstelige for å melde fra til barnevernet.

Foto: Torger Havåg / NRK

– Tallene gjenspeiler nok ikke en reell økning av familievoldssaker. Men antallet på anmeldte saker har økt. Derfor er det ingen grunn til å tro at det er mer vold, forteller doktorgradsstipendiat og forsker Ingunn Rangul Askeland.

Hun var en av foreleserne som deltok på konferansen som ble arrangert av Sunnmøre politidistrikt mandag. Hun er klar på at flere anmeldelser betyr at flere får hjelp og flere blir straffet.

– Politiet opplever det som gledelig at politiet oppdager flere tilfeller av vold i nære relasjoner, sier forskeren.

Mest vald i Ålesund

Ålesund politistasjon

32 prosent av sakene skjedde i Ålesund.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I perioden 2010–2014 har voldssaker økt med 18 prosent, og innenfor familievold har sakene nesten blitt fordoblet med en økning på 96 prosent på fem år.

I 2010 etterforska politiet 52 familieforholdssaker – i 2014 hadde de 100.

– Det er fortsatt slik at få snakker om disse sakene, og altfor mange holder det for seg selv, sier Askeland.

I 97 av sakene skjedde mishandlinga på privat sted. 32 prosent av sakene skjedde i Ålesund, og neste på lista er Volda sentrum.

Store mørketall

Strategisk krimanalytiker ved Sunnmøre politidistrikt, Bjørn Egil Gamlem, tror at den store utviklingen knyttet til vold i nære relasjoner har sammenheng med at terskelen for å rapportere vold har blitt lavere. Men mørketalla er fortsatt store.

– Rundt 25 prosent av disse tilfellene blir rapporterte til politiet, sier Gamlem.

Askeland forteller at 60 prosent av dem som utøver vold i nære relasjoner har vokst opp med vold.

– Enten har de selv vært utsatt for vold eller levd med vold mellom foreldrene sine da de var unge. Hvis folk melder fra øker sannsynligheten for at volden stopper, sier forskeren.

– Viktig å melde fra

Hun mener at voksne har et viktig ansvar, men hun er redd for at mange er redde for å melde fra til politi og barnevern.

– Jeg syns det er rart at voksne er engstelige for å melde fra til barnevernet. Det er en enorm ressurs vi har bygd opp. Du har plikt til å melde fra – og ja – hvis du tar feil så gjør det ingenting, mener hun.