NRK Meny
Normal

Krass kritikk av Molde kommune: – Det handler om verdigheten og privatlivet

Molde kommune har brutt lov og forskrift, sier fylkeslegen om Glomstusaken. I dag kom den knusende tilsynsrapporten fra fylkesmannen, som krever slutt på bruken av trippelrom innen desember.

Glomstua omsorgssenter

Verdigheten og privatlivet til de eldre skal sikres. Det blir vanskelig med tremannsrom.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Christian Bjelke

Fylkeslege Christian Bjelke er ikke nådig i rapporten som er skrevet på vegne av fungerende fylkesmann Rigmor Brøste.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det er uverdig for eldre å bo på tremannsrom, og situasjonen på Glomstua omsorgssenter er uforsvarlig, skriver fylkesmannen i rapporten etter tilsynssaken som har pågått siden 21. juni.

– Vi har kommet til den konklusjonen at Molde kommune har brutt lov og forskrift om forsvarlig behandling, sier fylkeslege Christian Bjelke på vegne av fylkesmannen.

I konklusjonen skriver fylkesmannen at Molde kommune bryter kravet til forsvarlige helse- og omsorgstjenester etter helse og omsorgstjenesteloven gjennom bruk av trippelrom ved Glomstua omsorgssenter.

– Det har med verdigheten og privatlivet å gjøre. Dette er et sted de skal bo, kanskje resten av livet for mange, og de fleste av oss vil vel ikke sette pris på, og ta til takke med en plass på et tremannsrom.

– Har godt over en grense

I den nye helse- og omsorgsloven går det fram at den enkelte pasient eller bruker skal gis et verdig tjenestetilbud, og at man vil oppfatte brudd på verdigheten som et brudd på forsvarligheten.

Likevel kan ikke Fylkesmannen se at kommunen har gjort konkrete tiltak for å forsøke å endre situasjonen på Glomstua omsorgssenter

Tilsynsrapporten om Glomstua omsorgssenter

– Vi har opp gjennom tiden hatt ganske mange klager på dobbeltrom. Vi har vært i kontakt med myndighetene og vi har konkludert med at, selv om det er lite ønskelig, og at det skal være en plan for enkeltrom for dem som ønsker det, så har vi ikke funnet at det er lovbrudd å ha dobbeltrom.

– Imidlertid mener vi nå at de har gått over en grense når de tilbyr pasienter på langtidsopphold en plass på et tremannsrom, fastslår Bjelke.

Alvorlig

Av de 45 med langtidsvedtak på Glomstua omsorgssenter bor 40 på enerom, to på dobbeltrom og tre trippelrom. Av brukerne med korttidsvedtak bor åtte på dobbeltrom og tre på trippelrom. Kommunen opplyser at beboeren som har bodd lengst på trippelrom har bodd der fra 4. februar 2012.

Fylkeslegen ser svært alvorlig på situasjonen.

Torgeir Dahl

Molde-ordfører Torgeir Dahl har lovet bedring i situasjonen.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Dette er pasienter som har krav på å bo på et sted for seg selv, og på å ha privatliv. Og det er klart at de fleste av oss vil reagere på å bo på et dobbeltrom, men når du kommer opp til tre stykker, så går det over enda en terskel, sier Bjelke.

Burde ryddet opp før

«Et tjenestetilbud som ikke oppfyller grunnleggende verdighetskrav, vil heller ikke kunne oppfattes som et forsvarlig helsetilbud. Spørsmålet er om det er verdig at beboere på sjukehjem bor på trippelrom.»

Sånn ordlegges problemstillingen i den ferske tilsynsrapporten.

– Vi mener at kommunen burde ryddet opp i dette før. De har selv en plan om å tilby alle pasientene enkeltrom, og de visste at samhandlingsreformen kom, at den ga ekstra utfordringer, sier Bjelke.

Bryter kravene

At det var trippelrom på Glomstua var kjent både for administrasjonen og kommunestyret.

«Likevel kan ikke Fylkesmannen se at kommunen har gjort konkrete tiltak for å forsøke å endre situasjonen på Glomstua omsorgssenter» konkluderes det i rapporten.

Glomstua Omsorgssenter

Molde kommune bryter loven ved å bruke tremannsrom på Glomstua omsorgssenter.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Jeg mener at kommunen hadde hatt mulighet til å gjøre noe med dette, og i alle fall når de går så langt over grensen, og tilbyr tremannsrom, sier Bjelke.

Går ikke videre

Tross i den voldsomme kritikken fylkeslegen retter mot kommunen, kommer han ikke til å gå videre med saken til Statens helsetilsyn.

– Vi føler at kommunen har tatt tilsynet på alvor, og har laget en plan, og de gjør som vi forutsetter i rapporten vår og avslutter den innen 1. desember, ser vi ikke grunn til det.

Han påpeker at hovedgrunnen for tilsynssakene de gjennomfører er å bedre tjenesten.

– Hvis de greier å avslutte innen den tiden vi forlanger, mener vi at vi har gjort det vi kan oppnå med et sånt tilsyn.

Fylkesmannen ber om tilbakemelding på at bruken av trippelrom er avslutta innen 1. desember 2013.

Leiinga ved Glomstua omsorgssenter i Molde er glad for at politkarane lovar å løyse situasjonen - der dei eldre må bu på tremannsrom. Men før politikarane faktisk gjer eit vedtak, går kvardagen sin vante gang på Glomstua.

Ønsker tilsynet velkommen