Vogntog i grøfta

Eit vogntog har hamna i grøfta ved Grøa i Sunndal. Det er ikkje meldt at vegen er stengd, men ein kan rekne med kø i området, ifølgje NRK Trafikk.