Vogntog av vegen

Eit vogntog har køyrt ut av vegen i Skorgedalen på veg opp mot Ørskogfjellet. Sjåføren gir uttrykk for å vere uskadd, og det er ingen andre involverte. Naudetatane er på veg til staden.

Vogntog av vegen ved Ørskogfjellet
Foto: Tipsar