Vogntog av vegen

Eit vogntog har køyrt av vegen ved Bøverfjordvatnet i Surnadal. Det er ikkje meldt om noko personskade, men skadeomfang på vogntog er ukjend, det melder 110 sentralen.