Virksomhetsleder slutter

Ålesund kommune og virksomhetslederen for Vann, avløp og renovasjon er enige om å avslutte arbeidsforholdet, går det fram av pressemelding fra kommunen i ettermiddag. Hun har fått kritikk for måten hun har håndtert spørsmålet om bruk av eksterne leverandører i Bigsa avfallsanlegg på. Sigrid Jahren får utbetalt ni månedslønner i tillegg til allerede opptjente feriepenger

Bingsa renovasjonsanlegg, Ålesund
Foto: Terje Reite / NRK