Hopp til innhold

– Kan bli full stopp for vindkraft

I dag håver industrikommuner inn store summer på eiendomsskatt på tekniske installasjoner. NHO ønsker å fjerne ordningen. Dette kan bety inntektstap for en rekke industrikommuner.

Vindmølleparken på Smøla

Skatteinntektene var en viktig grunn til at politikerne sa ja til vindmølleparken på Smøla. Blir NHOs forslag vedtatt, misser trolig kommunen disse inntektene.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

I statsbudsjettet er det varslet en mulig endring i eiendomsskatteloven. Bakgrunnen er et initiativ fra NHO. Organisasjonen foreslår å fjerne tekniske installasjoner fra grunnlaget for beregningen av eiendomsskatt. Regjeringen har varslet et høringsnotat om saken.

– Dramatisk for kommunene

Nå kommer protestene fra en rekke industrisamfunn, som i stor grad baserer seg på skatteinntektene fra industrianlegg, anlegg innen oljeindustrien, kraftverk og vindturbiner.

Iver Nordseth

Iver Nordseth er leder for Norske Vindkraftkommunar.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Denne skatten er de eneste inntektene vindkraftkommunene har fra vindkraften. Det vil få uante negative følger om dette blir vedtatt, og det vil sette en stopper for utbyggingen av vindkraft i Norge, sier leder i Landssamanslutninga av Norske Vindkraftkommunar, Iver Nordseth.

– Betyr betydelige kutt

Sunndal er en kommune som er vertskap for den store industribedriften Hydro Aluminium. Ifølge beregninger vil en omlegging slik NHO har foreslått innebære et inntektstap på rundt 60 millioner kroner for kommunen.

Ståle Refstie

Ståle Refstie er ordfører i Sunndal.

Foto: Roar Halten / NRK

– Dette vil i så fall bety alvorlige økonomiske problemer for kommunen. Det er en viktig inntektskilde og den eneste skatten kommunene selv har kontroll over, ordfører Ståle Refstie til NRK. Han ber nå om et møte med Finansdepartementet.

NHOs rapport om eiendomsskatt

– Det er startet et kjør mot dette

Ute ved kysten ligger Aukra kommune. Dette er også en av de 180 kommunene som kan få store tap om skattesystemet legges om. I området på Nyhamna er det bygget et stort landanlegg som tar seg av gassen fra Ormen Lange-feltet, før gassen sendes ut av landet.

– Dette er uventa. Men nå har Høyre og Frp i samarbeid med NHO kjørt et løp for å få fjerna eiendomsskattegrunnlaget. Vi kan miste 95 prosent av skatteinntektene. Og vi kan lure på hvorfor vi skal jobbe for å få industri til kommunene når det blir startet et kjør mot dette, sier ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord.

– Vil ha like vilkår

Skattleggingen er verker og bruk er en gammel skatteordning i Norge. Den har gitt flere industrikommuner store inntekter, og har gitt mulighet til å ilegge eiendomsskatt også utenfor tettbygde strøk.

Torill Ytreberg, NHO

Torill Ytreberg er regiondirektør i NHO.

Foto: NHO

– Regelverket vi har i dag er 100 år gammelt. Det er også konkurransevridende slik det ligger i dag. Vi vil ha like vilkår for næringslivet i alle kommuner. Det er ikke alle kommuner som skriver ut eiendomsskatt i dag, sier regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg.

– Begynner å bli alvorlig

Fra flere kommuner hevdes det nå at eiendomsskatten fra anleggene har vært en viktig grunn til at de lokale aktørene har kjempet for å få anleggene til sin kommune. Man ser ikke bort fra at Aukra hadde sagt nei til Ormen Lange-anlegget på Nyhamna, og Smøla ville trolig ha sagt nei til vindmølleparken.

– Jeg er ikke forbauset over at en organisasjon som ivaretar interessene til store bedrifter fremmer dette. Det er adskillig verre dersom sentrale myndigheter og representanter slutter seg til dette. Da begynner det å bli alvorlig, sier Iver Nordseth.

Video ENDRA EIGEDOMSSKATT

På Aukra er det bygt ut et stort anlegg for behandling av gass fra Ormen Lange-feltet. Nå frykter kommunen at de kan stå tomhendte igjen.