Ville inn på skulen

Ein person blei pågripen på staden etter at vedkomande hadde gjort innbrot ved å bryte opp ei dør til Gomalandet barneskule i Kristiansund.