Vil vurdere tryggleiken

Samferdselsminister Jon Georg Dale ber om ei utgreiing for dei undersjøiske tunnelane mellom Ålesund og Vigra. Grunnen er den auka trafikken, som gjer at det er behov for å sjå på tryggleiken for dei som nyttar tunellane. Dale seier ein må sjå på korleis ein kan halde tryggleiken like høg, sjølv om fleire nyttar vegen til og frå Vigra.

Jon Georg Dale
Foto: Erik Waage