Vil vurdere sengereduksjon

Selskapet PwC, som arbeider med kvalitetssikring av arbeidet med det nye sjukehuset på Hjelset, vil ha ei nærare undersøking av vedtaket om å redusere talet på senger ved sjukehuset med 18 senger, melder Tidens Krav.

Reduksjonen i talet på senger vart vedteke i 2016. Vedtaket inneber ei overprøving av metodikken som blir brukt for berekning av kapasitetsbehov, heiter det i rapporten.

Helse Møre og Romsdal uttalar til avisa at innvendingane er tekne omsyn til.