Vil utnytte vasskraftverka

Politikarar i Senterpartiet meiner at ei oppgradering av vasskraftverka vil gi like mykje straum som alle dei vel 60 vindparkane her i landet. Kraftverket på Bjørke har auka produksjonen tilsvarande 800 bustader etter at ha blitt oppgradert. – Det er eit stort potensial i dette, meiner fylkesrepresentantane frå Senterpartiet, Jan Ove Tryggestad og Per Ivar Lied. Sjå meir her:

Politikarar i Senterpartiet meiner at ei oppgradering av vasskraftverka vil gi like mykje straum som alle dei vel 60 vindparkane her i landet.