Vil lære folk å oppdage radikalisering tidlig

En ny veileder skal lære folk om tegn på radikalisering og hvordan man stopper det.

Gøran Heimdal

Gøran Heimdal er teamleder for kultur og oppvekst i Ålesund kommune.

Foto: Magnus Gamlem/NRK

Veileder for forebygging av radikalisering

Heftet skal være en veileder for «hvordan forebygge og håndtere radikalisering og voldelig ekstremisme».

Foto: Magnus Gamlem/NRK

Ålesund kommune har i samarbeid med politiet laget en veileder for «hvordan forebygge og håndtere radikalisering og voldelig ekstremisme», som det står på brosjyrens fremside.

Heftet er laget på forespørsel fra regjeringen og Justis- og beredskapsdepartementet og har som mål å informere folk om tegn på at noen man kjenner kan være i ferd med å bli radikalisert.

– Alle i samfunnet kan oppfatte disse signalene på et tidlig tidspunkt. I veilederen finner man en del opplysninger om hva man skal se etter og hvordan man skal håndtere det, forteller teamleder for kultur og oppvekst i Ålesund kommune, Gøran Heimdal.

– Viktig å treffe barn og unge

Målet er å nå ut med informasjonen til flest mulig, med særlig fokus på steder der flere mennesker møtes sammen.

– Det som er vesentlig er arbeidet som blir gjort tidlig på ulike opplæringsarenaer og fritidstilbud. Det er viktig å treffe barn og unge tidlig, mener Heimdal.

– Det er i første rekke tenkt for alle. Den er tenkt for lærere og elever, og vi ønsker å få den ut til alle som har behov for å lese den. Vi har prøvd å gjøre den enkel slik at den kan være et oppslagsverk, og at de vet hvor de skal spørre om det er noe de lurer på, forteller han.

Heftet blir sendt ut til noen allerede denne uka, og det skal også holdes en innledning på skolelederforumet i Ålesund kommune etter sommeren.