Vil stoppe kjemisk behandling

Driva Elveeierlag ber politikerne på Stortinget om hjelp til å hindre bygging av en laksesperra i Driva, og stoppe giftbehandling av vassdraget med rotenon.

Laks angrepet av parasitten gyrodactylus salaris

Laks angrepet av parasitten gyrodactylus salaris.

Foto: Gorm Kallestad, Kallestad, Gorm

101 av 102 elveeiere er mot planene om kjemisk behandling av Driva for å forsøke å utrydde lakseparasitten som dreper fisken i elva.

Les også:

Dramatiske planer

– Planene om bekjempelse av gyro i Driva er dramatiske og med et altfor usikkert utfall, sier styremedlem i Driva elveeigarlag, Hallvard G. Hagen.

Han er aktiv i kampen for å hindre en laksesperre og påfølgende giftbehandling for å drepe alt liv for å fjerne parasitten gyrodactylus salaris.

– Det vil brakklegge Driva i minst 15 år, og resultatet er høyst usikkert. Det mangler mye kartlegging og planlegging før vi kan si at dette lykkes.

– Har du tro på at politikerne kan stoppe dette nå?

– Jeg håper de bremser opp tempoet og tenker seg om, før det blir iverksatt så dramatiske tiltak, sier Hagen.

Gyro

Ønsker klare standpunkt

Hallvard G. Hagen er også senterpartipolitiker i Sunndal, og han syntes at lokalpolitikerne ikke har tatt klare nok standpunkt i denne saken nå før valget.

– Det er ønskelig at de hadde vært mer klare. Men etter hver så ser vi at tvilen til planene er økende. Det er ingen som er rede til å si at dette går vi for, sier Hagen.