Vil stenge dørene

Direktør Stig Slørdal i Helse Midt-Norge foreslår å stenge dørene når styret skal diskutere økonomisk bæreevne for helseregionen og den nye helseplattformen i morgen.

Ifølge styrepapirene er det nye sykehuset på Hjelset det høyest prioriterte utviklingsprosjektene i Helse Midt-Norge. Investeringsbeslutninger vil i betydelig grad påvirke regionens økonomiske bæreevne utover langtidsperioden.

Nytt sjukehus Molde
Foto: Helse Møre og Romsdal