Vil slå sammen Ulstein og Ørsta

Ulstein og Ørsta bør kunne bli en kommune, det sier de to Frp-erne Hans Olav Myklebust og Knut Erik Engh i en pressemelding mandag.

– Vi trenger en bredere debatt om framtidig kommunestruktur og dette alternativet har ikke vært utredet tidligere. Vi mener Ørsta og Ulstein vil kunne passe godt sammen, sier Knut Erik Engh.

De to peker blant annet på at begge kommunene har sterke tradisjoner for industribygging og reiseliv.

Kommunene samarbeider allerede om oppgaver som PPT, barnevern, IKT og legevakt.

Knut Erik Engh
Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK