Vil skrinlegge fellessykehuset

Helsepartiets landsmøte stilte seg lørdag bak forslaget om å verne og styrke lokalsykehusene i Norge. Blant de mange resolusjonene det unge partiet fattet, er bevaring og styrking av de fire eksisterende sykehusene i Møre og Romsdal. Partiet går inn for å skrinlegge planen om nytt sykehus på Hjelset og iverksette tiltak for sikring av utdanning og bemanning av alle sykehusene, skriver NTB.