Vil sikre føden i Kristiansund

Ap og Sp har i dag lagt frem sin regjeringsplattform. Der skriver de at de vil sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. I plattformen står det videre at det skal utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen for å lykkes med dette. Det skal også gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Da skal detter planen det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal, på Hjelset, stå ferdig. Det står også i plattformen at sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.