Ønsker løsning for beboerne under Mannen

Rasfaren har blitt både en følelsesmessig og en økonomisk belastning. Kommuneledelsen i Rauma skal derfor mandag møte tre departement for å diskutere situasjonen for dem som bor under Mannen.

Mannen 29.10-2014

Beboerne, i tillegg til flere hundre husdyr som normalt beiter under fjellet, har fem ganger blitt evakuert. Men fjellet står.

Foto: Ivar Eidheim / NRK

– De som bor der føler nå så stor usikkerhet over situasjonen at det går utover livskvaliteten. Vi skal under møtet evaluere den situasjonen som har vært, og ikke minst hvilke tiltak fagmiljøene kan gjøre for å prøve å få slutt på situasjonen, sier ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad.

Vil be om at loven endres

Denne høsten ble de som bor under det rasfarlige partiet evakuert to ganger. Siden høsten 2014 har de til sammen flyttet fra hjemmene sine fem ganger når de har blitt varslet om ekstrem rasfare. Hver evakuering koster penger og betyr tapte inntekter. Men det er blitt vanskeligere å få dekt tapene.

Gunn Walstad Sogge

Gunn Walstad Sogge er redd for at de økonomiske tapene ved evakueringene vil bli større.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Ei av dem som bor under Mannen, Gunn Walstad Sogge, har tidligere fortalt at de faller mellom to stoler.

– Vårt forsikringsselskap har dekt en del frem til i fjor. Nå sier de at de ikke er villig til å dekke mer. Vi bor på en plass hvor vi er evakuert, men det har ikke skjedd en fysisk skade hvor bygninger er blitt tatt.

Vil endre loven

For selv om det er blitt varslet rødt farenivå år etter år så står fjellet. Nå vil kommunen at naturskadeloven skal endres.

Lars Olav Hustad

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, sier at forsikringsselskapene nå ikke dekker noe av evakueringsutgiftene, og derfor har kommunen gått inn og garantert for overnattingskostnader og andre daglige utgifter.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Nå må det ha skjedd en skade først om en skal få erstatning. Men når det gjelder Mannen-situasjonen så har det ikke skjedd noe som helst, sier ordfører Lars Olav Hustad.

I tillegg til at det koster å evakuere peker ordføreren på byggteknisk forskrift som sier at de som bor i skredutsatte områder ikke har lov til å utføre operasjoner på eiendommene sine uten spesiell tillatelse. I sum blir situasjonen veldig vanskelig for beboerne, forteller ordføreren.

I Troms har staten gått inn og utløst eiendommer slik at sju husstander kunne flytte. Men siden fjellet i Rauma overvåkes har ikke det vært aktuelt der. Ordføreren tror heller ikke det ville vært lett å selge om noen skulle ønske det.

– Jeg tror det er lite hensiktsmessig å skulle annonsere disse boligene på Finn.no, for å være i det fleipete hjørnet. De må jo få en fullgod erstatning for dette, og alle ønsker i utgangspunktet å bo der.

Håper de får innblikk i påkjenningen

Det ustabile fjellet ved Mannen

Slik ser partiet som skal rase ut fra toppen. I 2015 var kommunen også i møtet med departementet. I det møtet ble det bestemt at man skulle prøve å tilføre ekstra vann ned i sprekkene fra store vanntanker på toppen. Dette prøvde man denne høsten men heller ikke det fikk fjellpartiet til å rase.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

Rauma kommune skal mandag møte kommunal-, justis-, og olje- og energidepartementet. I tillegg vil NVE være til stede under møtet.

– Det vitner om at dette blir tatt på størst mulig alvor, så det blir spennende å høre hva som kommer utav det. Dette er først og fremst et dialogmøte for å kartlegge situasjonen.

– Jeg håper at de får enda mer innblikk i situasjonen og påkjenningen for dem som bor der, og at både økonomi og det psykososiale – og det med å få ned Veslemannen, blir fokus, sier Hustad.