Vil øke innsatsen mot rus

Ålesund kommune vil øke innsatsen for å forebygge rus. I den nye handlingsplanen som skal legges frem senere idag er tidlig innsats ett av tiltakene. Økt alkoholkonsum blant innbyggerne gjør at kommunen står foran store utfordringer. Nå vil kommunen satse på økt kompetanse hos de ansatte, i tillegg til innsats overfor pårørende og økt hjelp til kronisk avhengige.