Normal

Vil løfte «usynlige» fagskoler

Landets fagskoler er lite kjent og har blitt stemoderlig behandlet i alle år, mener kunnskapsministeren.

På Fagskolen

Regjeringen ønsker å øke fagskolenes status.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Fredag la han fram en stortingsmelding for å styrke landets 94 fagskoler, som til sammen utdanner over 15.000 elever.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Fagutdanningene er kjempeviktige for norsk arbeidsliv og norske bedrifter, men har blitt systematisk nedprioritert over år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Fagskolene tilbyr yrkesrettet utdanning i en rekke fag som påbygg til videregående skole eller tilsvarende kompetanse.

Tall fra NHO viser at fire av ti bedrifter mangler fagskoleutdannet arbeidskraft, og melder om tapte oppdrag på grunn av dette. SSB anslår at Norge vil mangle nær 100.000 fagarbeidere i 2035.

Jubler over forslaget

En av de som jubler over forslaget er Høyres fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal, Syver Hanken.

Syver Hanken

Syver Hanken er fylkestingsrepresentant for Høyre i Møre og Romsdal.

Foto: Privat

– VI får tryggere økonomisk grunnlag for fagskolene. Det blir dermed også mindre økonomisk hodebry for oss fylkestingspolitikere. Elevene får også flere nye rettigheter når yrkesfag får hevet status. De får rett til å tilhøre en studentsamskipnad, de får mulighet til studentbolig oh de får støtte til studier i utlandet. Dermed økes statusen ved å studere ved fagskoler, sier Hanken.

Urettferdig behandlet

Fagskolene får nå en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene. I tillegg skal fagskolestudentene få flere rettigheter og goder.

– Studentene på fagskolene har blitt urettferdig behandlet. Mens studenter på universitetene og høgskolene har hatt tilgang til studentbolig og andre velferdsgoder, samt mulighet til utenlandsopphold og stemmerett i ulike styrer, så har ikke fagskolestudentene hatt slike rettigheter og goder. Det skal de nå få, sier Isaksen.

Regjeringen foreslår også at fagskoleutdanning skal gi tilleggspoeng ved opptak til høyskoler og universiteter, slik som for eksempel folkehøyskole og førstegangstjeneste gir i dag.

– Skal vi få flere til å ta fagskoleutdanning, må studentene bli hørt og verdsatt, påpeker Isaksen, som håper tiltakene vil føre til at flere vil velge yrkesfag og fagskole.

Krever likebehandling

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er positiv til tiltakene.

– Nå forventer vi at Stortinget innfri. Vi forventer tiltak som sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter, sier ONF-leder Silje Kjørholt.

Kjørholt sier det fremdeles er en utfordring at eierskapet for offentlige fagskoler ikke flyttes til staten, men forblir hos fylkeskommunene.

– ONF-lederen oppfordrer regjeringen til å våge å sidestille yrkesfaglig utdanning med de akademiske. De har forskjellige kvaliteter, men må prioriteres likt fordi samfunnet trenger begge deler, sier Kjørholt.