Vil ha kun én nødsentral i Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal vil legge ned AMK-sentralen i Molde. Kun nødsentralen i Ålesund overlever.

AMK Molde

Dette er AMK-sentralen i Molde. Styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å legge ned denne sentralen.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Helse

Knut Ivar Egset under styremøtet i Helse Møre og Romsdal torsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

I en årrekke har det vært AMK-sentral både i Molde og i Ålesund. Men en faggruppe i Helse Midt-Norge ville ha kun én slik sentral i Møre og Romsdal, og pekte på at det var sentralen i Ålesund som burde beholdes.

Dagens vedtak ble gjort mot én stemme. Dette var stemmen til de ansattes representant, Knut Ivar Egset.

Vi kjenner ikke konsekvensene av av å redusere til kun én sentral, verken økonomisk eller faglig, sier Egset til NRK like etter at vedtaket i styret ble gjort torsdag.

Ivar Egset frykter at pasientene skal havne på andre sykehus. Han tror også at en ordning med kun én AMK-sentral blir dyrere enn dagens ordning. Egset er også kritisk til prosessen rundt sammenslåingen.

Saken er dårlig utredet. Det virker også som om utfallet er bestemt før det er sendt ut til helseforetakene. Det kommer til å bli mange medieoppslag av slike prosesser om sakene skal drives frem på denne måten, sier Egset.

Styre Helse

Styret i Helse Møre og Romsdal har møte i Ålesund i dag.

Foto: Trond Vestre / NRK