NRK Meny
Normal

Vil kjempe for HV-11 i Rauma

Fylkesmann Lodve Solholm er kritisk til forslaget om å legge ned heimevernsleiren på Setnesmoen i Rauma.

HV-11 Setnesmoen i Rauma

Forsvaret anbefaler å legge ned HV-11 på Setnesmoen i Rauma. 33 vil miste jobben

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Lodve Solholm

Fylkesmann Lodve Solholm er kritisk til forslaget om å legge ned Heimevernsleiren på Setnesmoen i Rauma.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Førre veke blei det kjent at Forsvarssjefen vil legge ned HV-11. Forsvarssjefen skal spare pengar, og i nedskjeringsplanane ligg blant anna HV-11 på Åndalsnes.

No skal regjeringa sjå over forsvarssjefen sine forslag, og seinare avgjere om dei er einige i det han foreslår. Dersom HV-11 blir nedlagt, vil dei 33 tilsette ved heimevernsleiren på Setnesmoen i Rauma miste jobben.

Fylkesmann Lodve Solholm vil no jobbe for at dette forslaget ikkje blir vedtatt.

– Vi kjem til å protestere mot dette forslaget på høyringa, slik som vi har protestert tidlegare. Vi meiner at HV 11 er svært viktig, ikkje minst i forhold til beredskapssituasjonen i fylket vårt, seier han.

Sitter inne med viktig lokalkunnskap

Fylkesmannen meiner beredskapen i fylket vil lide dersom denne kompetansen forsvinn frå distriktet.

– Når vi tenker på den lokalkunnskapen som heimevernet sit inne med, så er det ikkje rett å legge ned heimevernsleiren på Setnesmoen. Det er mi meining, og dette vil vi kjempe for, seier Solholm.

Også ordførar i Rauma, Lars Olav Hustad, meiner forsvarssjefen er på feil spor.

Tidspunktet for ei eventuell nedlegging er så langt ukjent, men det kan ta over eitt år før planane blir fullført.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefaler kutt i Heimevernet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Dei militære leiarane av HV-distriktet er sjølvsagt ikkje heva over verken den militære kommandolinja eller demokratiet. Det er derfor vår plikt å godta ordren om nedlegging dersom Stortinget skulle godta forsvarssjefens anbefaling, opplyser sjef for HV-11 Per Olav Vaagland i ei pressemelding.

Forsvarssjefen fortalde under framlegginga av hans fagmilitære råd at dei har planar om å kutter 12 000 soldatar i Heimevernet, og anbefaler at det skal vere 30 000 soldatar totalt i Noreg.

Dette er ikkje første gong HV-11 på Setnesmoen i Rauma har vore nedleggingstrua.